Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar tar spadtag för Sveriges första elanslutning för kryssningsfartyg

Thomas Andersson och Joakim Larsson tar ett gemensamt "spadtag" på scen

Stockholms Hamnar satsar på miljön och bygger anläggningar för elanslutning av kryssningsfartyg vid Stadsgården. Det är en miljösatsning som leder till betydligt lägre utsläpp av luftföroreningar i Stockholm och runt Östersjön.

I samband med evenemanget Stockholm H20 under World Water Week togs det första spadtaget för elanslutningsanläggningar för kryssningsfartyg. Som första hamn i Sverige bygger Stockholms Hamnar nu elanslutning för kryssningsfartyg vid kajlägena 167 och 160 på Stadsgården.

– Vi tar nu ett rejält steg för att bli en hållbar kryssningsdestination av internationell klass. Elanslutningen för kryssningsfartyg på Stadsgården är en viktig gemensam miljösatsning som Stockholms Hamnar gör tillsammans med andra Östersjöhamnar, säger Joakim Larsson (M), ansvarigt borgarråd för Stockholms Hamnar.

Hela miljösatsningen är ett samarbete med andra Östersjöhamnar. Den leder till betydligt lägre utsläpp av koldioxid och luftföroreningar från kryssningsfartygen i Stockholm och runt Östersjön. Stockholms Hamnar samarbetar med de tre hamnarna Köpenhamn, Århus och Helsingfors för att göra det möjligt för kryssningsfartyg och rederier att elansluta enligt en gemensam internationell standard i de olika hamnarna. Det här leder till att fler rederier gör den stora investeringen av utrustning ombord som krävs för att elansluta.

– Det känns bra att vi till nästa säsong kan elansluta även kryssningsfartyg. Det blir den första anläggningen i Sverige och en av ett fåtal i Europa. Kryssningspassagerarna betyder mycket för Stockholm ekonomiskt och bidrar med över 1000 arbetstillfällen i regionen, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamn.

Arbetet med att utrusta Stadsgårdens kajläge 167 och senare även kajläge 160 med elanslutning kommer att vara klart år 2023 respektive 2024. Dessa kryssningslägen är två av de mest använda inom Stockholms Hamnar. Bedömningen är att minst 45 procent av kryssningsanlöpen kan elansluta vid kaj när utrustningen väl finns på plats.

Den totala minskningen av utsläpp av växthusgaser kommer att vara minst 6 000 ton per år till följd av elanslutningarna. Miljösatsningen för kryssningsfartyg i Stockholm är prioriterad och har beviljats bidrag både från EU och från Naturvårdsverkets Klimatklivet.

Läs mer om elanslutningar i Stockholms Hamnar

Fakta kryssning

Under 2019 kom 656 000 kryssningspassagerare och därtill runt 240 000 besättningsmän till Stockholm. Tillsammans spenderade de över 600 miljoner kronor på hotell, mat, sightseeingturer, shopping med mera. Dessutom spenderade kryssningsrederierna sammanlagt 270 miljoner kronor på hamnavgifter, lotsavgifter och farledsavgifter i Stockholm.

Kryssningsindustrin ger därmed ett stort bidrag till Stockholmsregionen med en total ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och cirka 1 100 arbetstillfällen. Stockholm är en populär kryssningsdestination och majoriteten av kryssningspassagerarna är mycket nöjda.

Klimatklivets logotyp

EU:s logotype för medfinansiering

Pressbild på Flickr

Till bild (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se