Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar tar ännu ett steg i satsningen på vätgas

Flygbild över Stockholm Norvik Hamn där Stena Lines fartyg precis lägger ut

Stockholms Hamnar satsar på vätgas och startar en upphandling av tankstation till Stockholm Norvik Hamn. Vätgasdrift är en del i att uppnå miljömålet om en fossilfri truckverksamhet 2025.

För att kunna tanka arbetsfordon i Stockholm Norvik Hamn startar nu Stockholms Hamnar upphandlingen av en vätgasstation. Upphandlingen omfattar leverans och driftsättning av en station för tankning av vätgas, men även ett distributionsavtal för vätgas.

– Vätgas kommer att spela en avgörande roll i omställningen till fossilfria transporter, både på land och till sjöss. Vätgasstationen är en del av att konvertera arbetsfordon till vätgasdrift och första steget till att nå Stockholm Hamnars mål om fossilfria arbetsfordon 2025, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar.

Avtalet beräknas vara klart senast i januari 2023. Vätgassatsningen är en del i att nå Stockholms Hamnars miljömål att driva hela verksamheten fossilfritt 2030.

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart och har högt satta miljömål. Stockholms Hamn AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att bolaget arbetar strukturerat och systematiskt för att uppnå ständiga förbättringar och en minskad miljöbelastning. Bolaget hållbarhetsrapporterar också enligt standarden GRI Standards, nivå Core.

Läs mer om upphandlingen

Pressbild på Flickr

Till bild (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se