Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar dubblar antal kryssningsanlöp och passagerare

Fartyget Ambiance tas emot av bogserfartyg med festlig vattenkanon

Stockholm står sig stark som kryssningsdestination trots en turbulent omvärld. Stockholms Hamnar avslutar kryssningssäsongen med 205 kryssningsanlöp och dubbelt så många passagerare jämfört med föregående år.

Den 22 oktober avslutas kryssningssäsongen när fartyget AIDADiva avgår från Stadsgården runt klockan 16. Totalt besökte 205 kryssningsfartyg med 247 000 passagerare Stockholms Hamnars hamnar under säsongen 2022. Det här är en fördubbling jämfört med föregående år, både vad gäller antal kryssningsfartyg och passagerare.

– Stockholm är mycket populärt och många kryssningsfartyg har på grund av rådande omvärldsläge valt att stanna extra dagar i Stockholm. Kryssningspassagerarna betyder mycket för Stockholm ekonomiskt och bidrar med över 1000 arbetstillfällen i regionen, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamn.

Trots att en turbulent omvärld påverkar Östersjöregionen sticker Stockholm ut och behåller positionen som efterfrågad och mycket omtyckt kryssningsdestination. Det märks inte minst på antalet nykomlingar. Hela 18 kryssningsfartyg besökte Stockholm för allra första gången under säsongen. Ett för Stockholm nytt rederi, Ambassador Cruise Line, valde också att premiärgästa Stockholm i år.

– Under sommaren har en ny kryssningskaj invigts i Frihamnen. Den ökar flexibiliteten och gör att vi kan ta emot fler kryssningsfartyg som gör turnaroundanlöp i Stockholm. Vi har också tagit första spadtaget för Sveriges första elanslutning för kryssningsfartyg, berättar Stefan Scheja, marknadsansvarig färjor och kryssningstrafik på Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar arbetar för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart och har i sommar startat bygget av en anläggning för elanslutning av kryssningsfartyg vid Stadsgården. Dessa kryssningslägen är de mest centrala och bedömningen är att minst 45 procent av kryssningsanlöpen kan elansluta vid kaj år 2023 respektive 2024. Det här är en miljösatsning tillsammans med tre Östersjöhamnar – Köpenhamn/Malmö, Aarhus och Helsingfors – som leder till betydligt lägre utsläpp av luftföroreningar i Stockholm och runt Östersjön.

Läs mer om elanslutning av fartyg

Pressbilder

Till bild 1 (extern länk)
Till bild 2 (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se