Starkt första kvartal för Stockholms Hamnar

Två hamnarbetare håller på och förtöjer Stena Flavia i Stockholm Norvik Hamn på kvällen

Godsvolymerna och antalet passagerare ökar via Stockholms Hamnar. Årets första kvartal visar en tillväxt i samtliga affärsområden. Roro-, container- och bulkgodset visar en uppgång och passagerarantalet fortsätter att öka i rasande fart.

Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Första kvartalets siffror visar en tillväxt i samtliga affärsområden. De viktiga godstransporterna genom Stockholms Hamnar har fungerat mycket väl genom hela pandemin och ökade till och med under 2021. Första kvartalet 2022 visar på ytterligare en uppgång med 73 000 ton roro-gods vilket motsvarar en tillväxt på fyra procent jämfört med 2021.

En anledning till den stora ökningen är två nya roro-linjer. Hansa Destinations linje Nynäshamn-Rostock startade i augusti förra året och i februari tillkom Stena Lines linje Stockholm Norvik-Hangö. Den största ökningen står Stena Line för, som förutom den nya linjen även satte in sitt andra förlängda roro-fartyg på sträckan Stockholms Norvik-Ventspils.

Även containerverksamheten och bulkhanteringen visar stort tillväxt under första kvartalet. De ökar med 16 respektive 19 procent jämfört med 2021.

– Jag är stolt och glad över att godset går så oerhört bra trots oroliga tider. Tillväxten av godsvolymerna är ett tydligt kvitto på hur viktiga Stockholms Hamnars hamnar är för en hållbar varuförsörjning av Stockholmsregionen och hela Mälardalen. Med den nybyggda hamnen Stockholm Norvik står vi dessutom starkt rustade med ökad kapacitet som ger våra kunder stora möjligheter att växa, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamn.

Passagerartrafiken hade det tufft under pandemin. Nu ökar passagerarantalet snabbt och närmar sig sitt normalläge. Över 800 000 färjepassagerare har rest via Stockholms Hamnar under det första kvartalet vilket är en ökning med 243 procent jämfört med samma tid förra året.

– Stockholm som destination är oerhört populär. Att passagerarantalen nu ökar i rasande fart efter pandemin är otroligt glädjande. Vi välkomnar denna starka återhämtning som är så viktig för besöksnäringen, säger Joakim Larsson (M), ansvarigt borgarråd Stockholms Hamnar.

Ökande godsvolymer inom samtliga segment och höga passagerarantal visar att Stockholms Hamnars hamnar är centrala noder for hållbara godstransporter i Mälardalen och att destinationen Stockholm står sig stark.

Pressbild

Till bild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Camilla Strümpel, kommunikationschef Stockholms Hamnar
070-770 27 45, camilla.strumpel@stockholmshamnar.se