Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Sjöförbindelsen Åbo-Mariehamn-Stockholm nu mer klimatsmart

Två män i varselkläder framför Viking Glorys öppna bogport

Växande frakt- och passagerarvolymer, Viking Lines nya fartyg Viking Glory och ett behov av att skapa mer hållbara sjötransporter. Det är anledningarna till att en uppgraderad sjöförbindelse mellan Åbo, Mariehamn och Stockholm nu står klar. Hamnarna i Åbo, Mariehamn och Stockholm har under EU-projektet NextGen Links vingar förbättrat infrastrukturen.

Målet för EU-projektet NextGen Link (2017–2021) var att förbättra hållbarheten för sjötransport och minska dess miljöpåverkan, förbättra passagerarflödet och godstransporten mellan Finland och Sverige samt främja efterfrågan av alternativa bränslen i Östersjöområdet. Projektet har omfattat miljöinvesteringarna på Viking Lines nya ropax-färja Viking Glory, samt flera investeringar i Åbo, Mariehamns och Stockholms hamnar för att kunna svara på det nya fartygets behov och de växande frakt- och passagerarvolymerna.

Projektet koordinerades av Åbo hamn, och de andra projektparterna var Viking Line, Mariehamns hamn, Stockholms Hamnar och Åbo stad. Projektet har beviljats EU-stöd från fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) inom ramen för Motorways of the Seas.

Åbo hamns och Åbo stads investeringar fokuserade på att utveckla hamnområdets logistik. Bilfältet utjämnades och dess trafikledning utvecklades genom att koncentrera passagerar- och godstrafiken till samma fält. Tjänsterna för lastbilstrafiken på Viking Lines fält utvecklades genom att ett mät- och identifieringssystem för tung trafik installerades. Detta underlättar avsevärt lastningsprocessen av lastbilar till fartygen. Dessutom förnyades trafikarrangemangen i hamnområdet, även på stadens gatunät.

I både Åbo och Mariehamns hamn installerades automatiska fartygsförtöjningssystem som fungerar med vakuumteknik. I Mariehamns hamn byggdes dessutom nya passagerargångar och bilramper anpassade till Viking Glorys mått. I Stockholms hamn installerades ett intelligent transportsystem (ITS) som bidrar till mer effektiv terminalverksamhet och trafikledning och man skapade ny yta för uppställning i Stadsgården.

Viking Glorys flerbränslemotorer använder flytande naturgas (LNG) eller biogas (LBG), vars kyla som frigörs används i fartygets övriga kylfunktioner. Fartyget innehåller också flera andra energieffektiva lösningar som minskar både bränsleförbrukningen och miljöavtrycket. Viking Glory började trafikera i linjetrafik på sträckan Åbo-Mariehamn-Stockholm i mars 2022 och är ett av världens mest klimatsmarta passagerarfartyg.

Rutten Åbo-Mariehamn-Stockholm ligger längs den så kallade Skandinavien-Medelhavet-korridoren, som är en av de viktigaste stomnätskorridorerna i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

EU:s logotype för medfinansiering

För mer information