Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ny elinfrastruktur kom sjövägen

Pråm med last som bogseras i Hammarbykanalen

Fredag 14 oktober kom en last med Stockholms nya elinfrastruktur med pråm till Södra Hammarbyhamnen. Det här var den första av flera laster som kommer sjövägen under hösten och vintern.

Under hösten och vintern kommer Kraftdragarna och Marinegroup att lossa stora transformatorer och reaktorer i Södra Hammarbyhamnen. Det är viktiga transporter i Svenska kraftnäts projekt att förnya elinfrastrukturen i Stockholm. Transformatorerna väger cirka 340 ton och reaktorerna cirka 115 ton styck, och en transformator eller reaktor lossas vid varje tillfälle.

Den första pråmen och lasten kom fredagen den 14 oktober och bogserades av Marin & Haverikonsults fartyg Tug och Tom. Lossningen tog cirka fem timmar räknat från förtöjning till losskastning.

Farleden var avlyst och Hammarbyslussen stängd från klockan 12 på fredagen tills pråmen hade avgått. Avlysningen gällde fram till 02 på lördagsmorgonen om det hela skulle dra ut på tiden. Slussenprojektet har varit informerade om tappordning av Mälaren under hela manövern då det måste vara strömfritt i Hammarbykanalen genom hela operationen.

Observera att farleden i Hammarbykanalen är avlyst 16 december kl. 12 till och med 17 december kl. 02 av samma anledning.