Lyft sjöfarten och Sveriges corehamnar i de statliga prioriteringarna

Alla svenska corehamnars logotyper samt karta över de europeiska transportkorridorerna

Mer än hälften av all svensk import och export går genom Sveriges corehamnar. Det gör corehamnarna till de viktigaste hamnarna för svenskt näringsliv. Trots det är det otydligt vad corehamnsstatus innebär nationellt i Sverige och hur denna status särskiljs i den svenska infrastrukturplaneringen. Corehamnarnas status måste konkretiseras av regering och riksdag samt få genomslag i den nationella planen för infrastruktur.

Stockholms Hamnar, Göteborgs Hamn, Trelleborgs Hamn Copenhagen Malmö Port (CMP) och Luleå Hamn är utsedda som corehamnar av EU-kommissionen. Därmed är de klassade som några av de viktigaste hamnarna i Europa. De spelar en central roll för utvecklingen av de europeiska transportkorridorerna och nätverken.

I den infrastrukturproposition som regeringen presenterade under våren finns varken nya satsningar eller statligt stöd för sjöfart och hamnar. Prioriteringen av corehamnar som sedan länge genomförts av EU-kommissionen har helt uteblivit på Sverigenivå.

– Staten bör ta ett större ansvar för investeringar i corehamnarnas kritiska infrastruktur. Varje hamn är unik och bedriver olika verksamheter. Vi svenska corehamnar erbjuder effektiva logistiksystem som skapar högt samhällsvärde på investerade medel. Så som satsningarna på järnvägsspår, anslutande vägar, hållbara transportlösningar och FoU-insatser, säger Thomas Andersson, vd på Stockholms Hamnar, som representant för corehamnarna.

För att säkerställa att Sveriges corehamnar upprätthåller en hög nivå inom EU:s transportkorridorer bör staten ta ett större ansvar för den kritiska anslutande infrastruktur som inte ligger inom hamnens uppdrag eller rådighet. Genom att satsa på corehamnarna, där godsflödena är störst, blir samhällsnyttan större. Sverige har ambitionen att nå målet om 70 procent koldioxidreducering av inrikes godstransporter till år 2030. EU ska också nå målet med en koldioxidreducering av transportsektorn i linje med ”Den gröna given”*. Därför behövs betydande satsningar på klimatinvesteringar i svenska hamnar.

– Corehamnarna genomför redan många tunga miljöinvesteringar, men för att kunna genomföra fler åtgärder krävs ökat statligt engagemang även rörande finansieringen inom klimat- och miljöområdet. För att säkerställa en utveckling för en mer hållbar sjöfart blir även här effekterna större i de hamnar som har många anlöp, avslutar Thomas Andersson.

Att corehamns-begreppet blir ett tydligt prioriteringsverktyg i Sverige fram till 2030 är en av förutsättningarna för att de svenska corehamnarna fortsatt ska ligga i framkant och stärka sina roller som viktiga logistiska noder i det europeiska transportsystemet.

*Den gröna given är EU:s nya tillväxtstrategi som ska göra Europa till ett klimatneutralt, rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

Pressbilder på Flickr

Karta över corehamnar och transportkorridorer (extern länk)
Stockholms Hamnar - Värtahamnen/Frihamnen (extern länk)
Göteborgs Hamn (extern länk)
Luleå Hamn (extern länk)
Copenhagen Malmö Port (extern länk)
Trelleborgs Hamn (extern länk)

Kontakta oss gärna

Stockholms Hamnar

Camilla Strümpel
Communications Manager
camilla.strumpel@stockholmshamnar.se
070-7702745

Göteborgs Hamn

Stefan Strömberg
PR & Communications Manager
stefan.stromberg@portgot.se
031-3687715

Luleå Hamn

Henrik Vuorinen
vd
kommunikation@portlulea.com

CMP

Ulrika Prytz Rugfelt
PR- & Corporate Communications Manager
ulrika.prytz@cmport.com
070-252 00 98

Trelleborgs Hamn

Petronella Ljungh
Communications Manager
petronella.ljungh@port.trelleborg.se
0709-475618

Karta: Tentec