Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hansa Destinations dubblar kapaciteten på sträckan Nynäshamn-Rostock

Fartyget Eliana Marino vid kaj i Nynäshamns hamn

I slutat av april satte Rederi AB Gotland in ytterligare ett fartyg på Hansa Destinations linje mellan Nynäshamn och Rostock. Därmed dubblas fraktkapaciteten och det blir fler avgångar i båda riktningarna. Det innebär att större godsvolymer kan flyttas från land till sjö.

Eliana Marino heter det nya fartyg som sedan slutet av april trafikerar sträckan mellan Nynäshamns hamn och Rostock i Tyskland. Sedan augusti förra året går fartyget Drotten på linjen. Med två fartyg på sträckan går nu Hansa Destinations från tre till sex avgångar i veckan i båda riktningarna och dubblar därmed sin lastkapacitet. Det möjliggör en överflytt av långväga transporter från land till sjö, med stora hållbarhetsvinster som följd.

– Det är glädjande att Hansa Destinations satsning har gett resultat och att man redan inom ett år efter starten sätter in ytterligare ett fartyg på linjen Nynäshamn-Rostock. Det ger bättre förutsättningar för hållbara transporter mellan Stockholmsregionen och Tyskland, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar.

Hansa Destinations linje mellan Nynäshamn och Rostock startade 2021 och redan mindre än ett år senare sätts alltså ytterligare ett fartyg in på linjen. Att ta godset sjövägen mellan Stockholmsregionen och Tyskland minskar utsläpp och avlastar väg och järnväg.

– Vi vet att fler avgångar ökar flexibiliteten och det har efterfrågats av många kunder. Under hösten har vi sett en stegvis ökad efterfrågan och det känns väldigt roligt att nu kunna öka kapaciteten ytterligare i båda riktningar, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

Med närheten till farleden och Sveriges i särklass största konsumtionsområde är Nynäshamn en mycket attraktiv logistikhubb. Nybyggda Stockholm Norvik Hamn, ett stenkast från Nynäshamns hamn, har skapat utrymme för kunder att växa och utvecklas.

Under sommarveckorna 26-32 kommer fartyget Drotten att tillfälligt sättas in på Gotlandstrafiken. Under dessa veckor blir då antalet avgångar Rostock-Nynäshamn-Rostock fem istället för sex.