Sveriges första inlandssjöpendel för gods startar mellan Stockholm Norvik och Västerås hamn

Inlandssjöfartsfartyget Emelie Deymann full med containrar

I maj startar Sveriges första containerpendel på inre vattenvägar mellan nyöppnade storhamnen Stockholm Norvik och Västerås hamn. Operatör är det tyska rederiet Deymann.

Nu sätter det tyska rederiet Reederie Deymann in det EU-klassade inlandssjöfartsfartyget Emelie Deymann i Mälaren på sträckan Stockholm Norvik Hamn - Västerås hamn. Det är den första inlandssjöfartspendeln i Sverige, och den kommer att avlasta det hårt belastade vägnätet i regionen och kraftigt minska koldioxidutsläppen. Trafiken beräknas vara igång i slutet av maj med två avgångar i veckan.

– Den nationella godstransportstrategin tar sikte på framtidens transportsystem där sjöfarten spelar en nyckelroll för att skapa moderna, effektiva och hållbara transporter. Godspendeln mellan Stockholm Norvik och Västerås ligger precis i linje med vad regeringen strävar efter. Den bidrar till en kraftig överflyttning av transporter från våra vägar till våra vattenvägar och det är särskilt glädjande att det blir ett fartyg som går på inre vatten, säger Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket.

Stockholm Norvik Hamn är den containerterminal som ligger närmast Sveriges i särklass största konsumtionsområde. Den har kortare avstånd till öppet hav än någon annan hamn på östkusten. I och med den nya inlandssjöfartspendeln skapas möjligheten att transportera godset hållbart så nära slutdestination som är möjligt.

– Vi ser oerhört positivt på inlandssjöfart. Den ger oss en unik möjlighet att effektivisera transporterna i Stockholmsregionen, minska trängseln på vägarna och ge våra kunder ytterligare valmöjligheter, säger Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods Stockholms Hamnar.

Pendeln är det första exemplet i Sverige på det som i EU kallas det femte transportslaget, trafik med mindre EU-klassade fartyg på de inre vattenvägarna (IVV). Det EU-klassade fartyget Emelie Deymann har litet djupgående, är 110 meter långt och har kapacitet för 208 TEU.

Stockholm Norvik Hamns containerterminal drivs av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 53 hamnar i 27 länder.

*TEU är en förkortning av twenty-foot equivalent unit.

Pressbild på Flickr

Fartyget Emelie Deymann - foto: Reederei-Deymann
Stockholm Norvik Hamn - foto: Stockholms Hamnar

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se