Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Supersiffror i Kapellskärs hamn

Fyra fartyg som samtidigt ligger inne i Kapellskärs hamn

Mängden gods fortsätter att peka rakt uppåt i Kapellskärs hamn, Stockholms Hamnars största godshamn. Till och med juli i år har volymerna ökat med hela 9,6 procent jämfört med samma period året innan. Den ökade efterfrågan på godshantering befäster hamnens position som en av Sveriges viktigaste godshamnar.

I skuggan av en världsomspännande pandemi fortsätter godsmängderna via Stockholms Hamnars nordligaste hamn, Kapellskärs hamn, att öka. Siffrorna för årets första sju månader pekar rakt uppåt. Närmare två miljoner ton gods har hanterats, vilket är en ökning med hela 9,6 procent jämfört med året innan.

Den största ökningen står Stockholms Hamnars största godskund Finnlink för. Men även Tallink Silja, DFDS och Viking Line har ökat sina volymer.

– Vi har haft en stadig tillväxt under många år i Kapellskär vilket visar hur viktig hamnen är för den växande Mälardalsregionen. Det goda samarbetet med samtliga rederier i hamnen gör att vi kan växa sida vid sida, säger Peter Lundman, driftchef Kapellskärs hamn.

Kapellskärs hamn är en av Sveriges viktigaste och modernaste godshamnar. Läget i kombination med den mycket korta inseglingstiden gör det möjligt att snabbt transportera gods och passagerare till och från Stockholmsregionen där hälften av hela Sveriges konsumtion sker.

– Mer gods behöver transporteras sjövägen. Sjöfarten är ett energieffektivt trafikslag som minskar både klimatpåverkan och tar bort fordon från vägarna. Att större volymer kontinuerligt tar sjövägen till och från Stockholm via Kapellskärs hamn är därför oerhört glädjande, säger Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods, Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar är Sveriges tredje största godshamn. Kapellskärs hamn hanterar idag 50 procent av Stockholms Hamnars färjegods till och från Finland och Estland. Totalt fraktas varje år 3,5 miljoner längdmeter gods genom hamnen.

Pressbild

Till bild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se