Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar satsar som nod för hållbara transporter

Flygbild över Stockholm Norvik Hamn

Stockholms Hamnar ansöker tillsammans med hamnarna i Belfast, Lübeck och Gent samt ett antal samarbetspartner om EU-bidrag för investeringar i hamnens roll som tydlig nod och motor i arbetet med att erbjuda och skapa hållbara transporter.

Stockholms Hamnar har beslutat att, tillsammans med hamnarna i Belfast, Lübeck och Gent, ansöka om EU-bidrag inom ramen för The European Green Deal. Den gemensamma ansökan handlar om framtidens gröna hamnar som multimodala knutpunkter för hållbar och smart mobilitet, genom innovation och forskning inom elektrifiering och utveckling av alternativa drivmedel.

Det övergripande målet är en betydande minskning av utsläpp till luft inom hamnområdena. Det adresserar EU:s mål om att bygga en koldioxidsnål och klimatbeständig framtid genom EU:s färdplan för en hållbar ekonomi; The European Green Deal.

– Trenden går mot att en hamn inte bara är en omlastningsplats utan fungerar som en strategisk nod för multimodala transporter, elektrifiering, digitalisering och automatisering. Det här samarbetet ligger helt i linje med denna utveckling och ger oss som hamnar större möjlighet att driva innovation och intäkter till närliggande urbana noder, likt Stockholm, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamn.

Det planerade projektet skulle för Stockholms Hamnars del bland annat innebära en möjlighet att skala upp befintliga landelanslutningar för laddning av tyngre vägfordon och möjlighet till storskalig batteriladdning av ropax-fartyg. Stena Line, ett av världens största färjerederier och kund till hamnarna i både Stockholm och Belfast, är med som partner i EU-ansökan för en satsning på elektrifiering och batteridrift av fartyg.

– Elektrifiering är en viktig del av vår resa mot en fossilfri sjöfart och vi trafikerar redan idag med en batterihybrid. Senast 2030 planerar vi att sjösätta en helt batteridriven färja och en viktig förutsättning för att lyckas är möjligheterna att ladda våra fartyg, våra arbetsfordon på kajen och våra kunders fordon med grön el och tillräcklig kapacitet, säger Niclas Mårtensson, vd på Stena Line och ledamot i regeringens elektrifieringskommission.

I ansökan ingår dessutom test av utsläppsfria arbetsmaskiner inom hamnområdet, en studie och pilottest av autonom båttrafik för persontrafik och last mile-leveranser samt laddningsmöjligheter för mindre passagerarbåtar.

Samtliga fyra hamnarna i den gemensamma ansökan är så kallade corehamnar och tillhör det omfattande EU-nätverket Trans-European Transport Network (TEN-T). De är alla ledande hamnar och omlastningshamnar inom sina regioner och tillsammans täcker de in hela norra Europa.

Pressbild

Länk till Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar, 070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se