Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar investerar i nytt kajläge för kryssningstrafiken

Joakim Larsson på kajen med Mein Schiff 1 i bakgrunden

Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar. Nu planeras en investering på 15 mnkr i en ny kryssningskaj i Frihamnen. Det innebär att kapaciteten för kryssningsfartyg fördubblas. Investeringen påbörjas 2021 och kajen tas i fullt bruk säsongen 2023.

Containerterminalen i Frihamnen stängde 2020 och Stockholms Hamnar ser nu nya möjligheter att nyttja den kaj samt det område där containerverksamheten tidigare bedrevs. Efter en investering på 15 miljoner kronor kan kajen användas som kryssningskaj och för projektlaster. Med den nya kryssningskajen i Frihamnen fördubblas kapaciteten för turnaround, det vill säga när passagerare går av och på fartyget. Projektet föreslås starta 2021 och kajen att tas i fullt bruk 2023.

– Kryssningsindustrin betyder mycket för Stockholm samtidigt som Stockholms Hamnars uppdrag att stärka besöksnäringen är tydligt. Genom denna investering i en ny kryssningskaj förstärker vi vårt erbjudande som destination, vilket är viktigt för att markera Stockholms position som hamnstad, säger ansvarigt borgarråd för Stockholms Hamnar, Joakim Larsson (M).

Stockholm är landets största destination för internationell kryssningstrafik och en av världens mest populära kryssningsstäder. Den vackra inseglingen genom Stockholms skärgård med slutdestination mitt i centrum gör upplevelsen unik.

Under ett normalår kommer cirka 300 kryssningsfartyg till Stockholms Hamnar och kryssningsindustrin bidrar stort till regionens ekonomiska tillväxt. Allt som allt innebär fartygen och passagerarnas vistelse med hotell, mat, sightseeingturer, transporter, shopping med mera, en ekonomisk effekt på nästan två miljarder kronor och 1 100 arbetstillfällen.

Pressbild

Pressbild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se