Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Säker och smidig logistik i Stockholm Norvik Hamn

Flygbild över Stockholm Norvik Hamn

Fördelen med att bygga en helt ny hamn är möjligheten att tänka smart från början. Infrastrukturen i och omkring hamnområdet i Stockholm Norvik Hamn är optimerad för säkra och smidiga transporter.

Det finns många fördelar med att bygga en helt ny hamn. Att planera för ytor, tillfartsvägar och vägar inne på området möter inga svårigheter. Enkel tydlig och snabb hantering har varit ledstjärnor i planeringen av Stockholm Norvik Hamn, även för byggnaderna. De är centrerade för att ge mer plats för gods och placerade nära den verksamhet de främst berör.

Infarten, i form av en stor infartsbro, är byggd för att separera järnvägstrafik från lastbilstrafik. Tack vare den krävs varken vänstersvängar eller korsning för godstrafik. Det är en logistiklösning som leder till säkra och smidiga transporter inne på hamnområdet.

Stockholm Norvik Hamn, strax norr om Nynäshamn, stod klar förra året. Både container- och roro-terminalen i Sveriges nybyggda storhamn är i full gång och hamnen är ett nytt logistiknav i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen.