Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Östersjön mer än ett hav – en bro mellan grannar

Ett pärlband av fartyg i Stockholms skärgård

Den årliga Östersjödagen sätter ett viktigt hav i fokus. Ett hav som är avgörande för handel och resande, men också ett känsligt hav. Under sommaren har Stockholms Hamnar sett en efterlängtad återstart av fartygstrafiken efter pandemin. Nu fortsätter hamnarna i Stockholm och Helsingfors samarbetet i hållbarhetsfrågorna för att värna och vårda Östersjön, vår gemensamma resurs.

Den 26 augusti firas Östersjödagen. Då går tankarna till havet som sammanlänkar länderna runt Östersjön. Med Finland delar Sverige historia, har ett viktigt handelsutbyte och resandet mellan länderna har alltid varit stort. Under pandemin har denna bro till stora delar varit stängd och hotad. Under sommaren har trafiken sakta men säkert startat igen och insikten om värdet av goda grannar har vuxit under isoleringen.

– Sverige och Finland har alltid bundits samman av Östersjön. Under pandemin har vi saknat de finska besökarna och möjligheten att resa mellan våra länder och vi har arbetat för att ändå hålla det viktiga transportflödet igång. Med en återstart av trafiken, en ny miljö- och klimathandlingsplan och ett gott samarbete med våra grannar arbetar vi nu framåt med Östersjön i fokus, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd Stockholms stad.

I våras fattade Stockholm Hamnars styrelse beslut om en ny klimat- och miljöhandlingsplan med bland annat målet att nå nollutsläpp från sjöfarten inom hamnområdet till 2040. En viktig nyckel för att nå dessa mål är ett gott samarbete med hamnarna på andra sidan Östersjön. Detta för att hitta effektiva och likartade lösningar tillsammans med gemensamma kunder. Helsingfors Hamn och Stockholms Hamnar arbetar målmedvetet med konkreta frågor som elanslutning och tömning av svart- och gråvatten för att ta nödvändiga steg mot utsatta mål.

– Förutom att fartygen utgör en naturlig och uppskattad del av stadsbilden i Helsingfors, har trafiken mellan Stockholm och Helsingfors en mycket viktig samhällsekonomisk funktion och historisk betydelse. Med de investeringar som görs nu och i framtiden för att säkerställa de klimatmål som Helsingfors Hamn beslutat om, tryggas denna viktiga logistikkedja för lång tid framöver, säger Ville Haapasaari, vd Helsingfors Hamn.

Helsingfors Hamn har förbundit sig att stödja Helsingfors stads mål för koldioxidneutralitet. Hamnens eget mål är att den egna verksamheten är koldioxidneutral senast år 2035, samt att avsevärt minska de totala koldioxidutsläppen inom hamnområdet. Fartygstrafikens koldioxidutsläpp utgör ca 80 procent av de totala utsläppen i Helsingfors Hamn. Att minska dessa utsläpp är därför avgörande för att uppnå miljömålen. Samarbete med rederierna och hamnarna i grannländerna står i fokus för att utveckla och förverkliga landelanslutningar och övriga nödvändiga åtgärder.

Läs mer

Läs mer om hur Stockholms Hamnar arbetar med elanslutning och avloppsvatten

Läs mer om Helsingfors Hamns ansvar (extern länk)

Läs mer om Östersjödagen (extern länk)

Pressbild

Till bild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se