Ny färjelinje till Stockholms Hamnar mellan Sverige och Tyskland

I slutet av augusti startar Rederi AB Gotland en ny färjelinje, Hansa Destinations, för gods- och passagerartrafik mellan Nynäshamns hamn och Rostocks hamn. Linjen blir den tolfte destinationen i Stockholms Hamnar och kopplar samman Stockholmsregionen med den tyska marknaden och kontinenten. Linjen möjliggör en överflytt av långväga transporter från land till sjö, med stora hållbarhetsvinster som följd.

Stockholms Hamnar välkomnar Rederi AB Gotlands nya färjelinje, Hansa Destinations, som startar i slutet av augusti. Linjen kommer att gå mellan Nynäshamns hamn och Rostocks hamn med tre avgångar per vecka till att börja med.

– Det är en oerhört glädjande satsning på sjöfart mellan två stora destinationer och marknader. Vi har ett gott samarbete med Rederi AB Gotland och med Rostocks hamn för att hitta effektiva hamn- och logistiklösningar för linjen. Nu ser vi verkligen fram emot att välkomna den nya trafiken i slutet av augusti, säger Joakim Larsson (M), ansvarigt borgarråd Stockholms Hamnar.

– Med Hansa Destinations får kunder nu ytterligare ett alternativ att frakta gods och att resa mellan Stockholmsregionen och norra Tyskland vilket förbättrar flexibiliteten och effektiviteten. Genom att flytta transporter från land till sjö kommer den nya linjen kunna minska utsläppen med 20 procent om året, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

Att ta godset sjövägen mellan Stockholmsregionen och Tyskland minskar utsläppen och avlastar väg och järnväg. Hansa Destinations har erhållit ett statligt stöd, ekobonus, för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser med syftet att nå Sveriges klimatmål. Hansalinjen är ett av tre projekt som beviljats ekobonus med Stockholms Hamnar som utgångspunkt.

– Med tolv destinationer för enbart färjetrafiken är Stockholms Hamnar en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Den nya linjen mellan Sverige och Tyskland samt övriga initiativ inom ramen för ekobonus för hållbar sjöfart stärker vår position som logistiknav för hållbara transporter i Östersjöregionen ytterligare, säger Joakim Larsson.

Stockholms Hamnar har i och med den nya linjen, Hansa Destinations, färjetrafik till Mariehamn, Nådendal, Åbo, Helsingfors, St Petersburg, Tallinn, Paldiski, Riga, Ventspils, Gdansk, Rostock och Visby.