Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ny färjelinje mellan Sverige och Tyskland

Invigning ny färjelinje Sverige - Tyskland

Den 30 augusti invigde Rederi AB Gotland en ny färjelinje, Hansa Destinations, för gods- och passagerartrafik mellan Nynäshamns hamn och Rostocks hamn. Linjen är den tolfte destinationen i Stockholms Hamnar och kopplar samman Stockholmsregionen med den tyska marknaden och kontinenten.

Stockholms Hamnar välkomnar Rederi AB Gotlands nya färjelinje, Hansa Destinations, som startar i slutet av augusti. Linjen kommer att gå mellan Nynäshamns hamn och Rostocks hamn med tre avgångar per vecka till att börja med. Läs mer på www.hansadestinations.com.

Att ta godset sjövägen mellan Stockholmsregionen och Tyskland minskar utsläppen och avlastar väg och järnväg. Hansa Destinations har erhållit ett statligt stöd, ekobonus, för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser med syftet att nå Sveriges klimatmål. Hansalinjen är ett av tre projekt som beviljats ekobonus med Stockholms Hamnar som utgångspunkt.