Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nu startar Sveriges första inlandssjöpendel för gods mellan Stockholm Norvik Hamn och Västerås hamn

Fartyget Emelie Deymann stävar ut från Stockholm Norvik Hamn

Den 1 juni startade Sveriges första containerpendel på inre vattenvägar mellan Stockholm Norvik och Västerås hamn. Pendeln ersätter cirka 200 lastbilar vilket avlastar det tungt belastade vägnätet och minskar koldioxidutsläppen i regionen kraftigt. Operatör är det tyska rederiet Deymann.

Tisdag 1 juni satte tyska rederiet Reederie Deymann in det EU-klassade inlandssjöfartyget Emelie Deymann i Mälaren på sträckan Stockholm Norvik Hamn - Västerås hamn. Det är den första inlandssjöpendeln i Sverige och den kommer att avlasta det hårt belastade vägnätet i regionen och minska koldioxidutsläppen kraftigt.

Stockholm Norvik Hamn är den containerterminal som ligger närmast Sveriges i särklass största konsumtionsområde. Stockholm Norvik har också kortare avstånd till öppet hav än någon annan hamn på ostkusten. I och med den nya inlandssjöpendeln skapas möjligheten att transportera godset hållbart så nära slutdestinationen som är möjligt.

– Vi ser oerhört positivt på inlandssjöfart. Den ger oss en unik möjlighet att effektivisera transporterna i Stockholmsregionen, minska trängseln på vägarna samt ge rederier och varuägare ytterligare valmöjligheter, säger Lindstål (C), ordförande Stockholms Hamn AB.

Pendeln är det första exemplet i Sverige på det som i EU kallas det femte transportslaget, trafik med mindre EU-klassade fartyg på de inre vattenvägarna (IVV). Det EU-klassade fartyget Emelie Deymann har ett litet djupgående, är 110 meter långt och har kapacitet för 208 TEU, vilket motsvarar cirka 200 lastbilar. Resan tar 15 timmar och pendeln startar med två avgångar i veckan. I framtiden kan även trafik till bland annat Bålsta och Köping bli aktuellt. Barge Transport Sweden AB (BTSA) hjälper Reederei Deymann att komma igång med trafiken i Sverige.

– Alla typer av konsumtionsvaror som jeans, sneakers, mobiltelefoner, TV-apparater och möbler kommer att fraktas med pendeln in i Mälaren, men även insatsvaror för industrin. I andra riktningen fraktas svenska exportvaror som sågat virke, dryckesförpackningar, maskiner, pappersmassa och kartongpapper säger Lars Rexius, logistik- och marknadschef på Barge Transport Sweden AB.

Stockholm Norvik Hamns containerterminal drivs av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 53 hamnar i 27 länder.

Pressbilder & film

Bild 1 (extern länk)
Bild 2 (extern länk)
Bild 3 (extern länk)
Bild 4 (extern länk)
Bild 5 (extern länk)
Film containerlyft (extern länk)
Karta inlandssjöfart (extern länk) 

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se