Kraftig ökning av omlastning i Kapellskärs hamn

Flygbild över Kapellskärs hamn när fyra fartyg ligger inne

I Stockholms Hamnars nordligaste hamn Kapellskär går omlastningsverksamheten på högvarv. Den ökade efterfrågan på godshantering befäster hamnens position som en av Sveriges viktigaste godshamnar.

Antal ton gods som omlastas i Kapellskärs hamn har ökat kraftigt jämfört med 2020. Under första kvartalet har över 3000 ton hanterats i hamnen. Godset anländer i vagnar sjövägen med rederiet DFDS från Paldiski i Estland och lastas sedan om till lastbil i hamnen.

– Det är glädjande att det skeppas så mycket omlastningsgods nu eftersom vi nyligen expanderat på linjen, säger Kerli Pettersson, Operations Manager DFDS.

Det är i huvudsak tre godsslag som hanteras i omlastningar. OSB-skivor till den norska och svenska bygghandeln, UREA-granulat i storsäck som är en del i AdBlue (som minskar de skadliga utsläppen från dieselmotorer) samt husmoduler.

– Det är mycket bra att allt fler börjar se nyttan av att frakta mer gods sjövägen och upptäcker våra tjänster i Kapellskärs hamn. Styrkan är våra kompetenta medarbetare som kan möta och hantera snabba förändringar, säger Andreas Pedersen, stuverichef Kapellskärs hamn.

Kapellskär är Stockholms Hamnars nordligaste hamn och en av Sveriges viktigaste och modernaste hamnar. Hamnen hanterar nära 3 miljoner ton gods om året. Det motsvarar 40 procent av Stockholms Hamnars färjegods till och från Finland, Estland och Åland.

Pressbild på Flickr

Till pressbild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se