Godset ökade med 9 procent i Kapellskärs hamn

Lastbil rullar av fartyg i ett snöigt Kapellskärs hamn

Godstrafiken pekar uppåt för Kapellskärs hamn, Stockholms Hamnars största godshamn. Trots en världsomspännande pandemi ökade volymerna under 2020 med hela nio procent jämfört med året innan.

Godsmängderna genom Kapellskärs hamn fortsätter att öka. Under 2020 transporterades totalt 2,9 miljoner ton via Kapellskär, en ökning med 250 000 ton. Den för Stockholmsregionen så viktiga varuförsörjningen via sjöfart och hamnar fungerar därmed mer än väl under den svåra situation som råder.

Den största ökningen stod Stockholms Hamnar största godskund Finnlink för. Men även DFDS:s och Tallink Siljas godsvolymer ökade under 2020. Båda rederierna satte in extra fartyg på rutten Kapellskär – Paldiski (Estland) för att tillgodose transportbehovet som uppstod då linjer från Stockholm låg nere till följd av pandemin.

– Det är roligt att se att volymerna fortsätter att öka genom Kapellskärs hamn. Vi har haft en stadig tillväxt under många år vilket visar hur viktig hamnen är för den växande Mälardalsregionen, säger Peter Lundman, driftchef Kapellskärs hamn.

Kapellskärs hamn är en av Sveriges viktigaste och modernaste godshamnar. Läget i kombination med den mycket korta inseglingstiden gör det möjligt att snabbt transportera gods och passagerare till och från Stockholmsregionen där över 50 procent av Sveriges konsumtion sker.

– Kapellskärs hamn är oerhört viktig för hållbara transporter. Att fler varor tar sjövägen säkerställer en långsiktig hållbar utveckling och tillväxt i hela Stockholmsregionen. Att volymerna stigit med över nio procent är mycket glädjande i denna tid, säger Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods, Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar är Sveriges tredje största godshamn. Kapellskärs hamn hanterar idag 50 procent av Stockholms Hamnars färjegods till och från Finland och Estland. 3,5 miljoner längdmeter gods fraktas varje år genom hamnen.

Pressbilder på Flickr

Bild 1 (extern länk)
Bild 2 (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar, 070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se