Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Full service i Stockholm Norvik Hamn

Överblicksbild över Stockholm Norvik Hamn

Nybyggda Stockholm Norvik Hamn är inte bara utrustad med en ny, bred och modern maskinpark. Tillsammans med samarbetspartner etablerade i hamnen erbjuder Stockholms Hamnar också ett komplett utbud av kringtjänster.

I de storskaliga roro- och containerterminalerna och i byggnaderna ryms många funktioner som stripp och stuff, mellanlagring och smidiga omlastningsmöjligheter av gods mellan olika transportslag.

Serviceföretaget Reefer Island erbjuder PTI, kyl- och varmförvaring, besiktning, reparation, underhåll, tvätt, transport, försäljning och uthyrning. Detta i en fullservicedepå för alla typer av containrar och trailrar.

I Stockholm Norvik Hamn finns också en av landets fem gränskontroller för livsmedel.

– Det kompletta serviceutbudet i Stockholm Norvik är en styrka, inte minst för hantering av exportgods då volymerna kan lagras och lastas i containrar för vidare transport ut i världen. Stockholm Norvik Hamn är unik i det att det finns ett överskott av tomma containrar vilket är mycket efterfrågat i svensk exportindustri, säger Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods på Stockholms Hamnar.

Tillsammans med Green Cargo kan Stockholms Hamnar också erbjuda en rikstäckande järnvägslösning. I Stockholm Norvik finns järnväg med direkt anslutning till Sveriges hela järnvägsnät.