Från nyöppnad hamn till logistiknav - Stockholm Norvik 1 år

Hamnplan i Stockholm Norvik Hamn - full av containrar, två kranar, och två fartyg

Ett år efter hamnens första fartygsanlöp är Stockholm Norvik Hamn ett viktigt logistiknav på ostkusten. Snart startar även Sveriges första inlandssjötrafik med pendelbåt från Stockholm Norvik.

Sveriges nyaste hamn, Stockholm Norvik, öppnade 27 maj 2020 när det första containerfartyget lade till. Numera är hamnen ett viktigt logistiknav för container- och roro-fartyg, omlastning och tågpendlar. Inom kort startar även Sveriges första inlandssjöpendel. Med det optimala Östersjöläget kan godset transporteras direkt till och från Stockholmsregionen, där hälften av Sveriges konsumtion sker.

Redan från starten har Stockholm Norvik Hamn spelat en viktig roll på den svenska exportmarknaden. Bristen på tomcontainrar i Sverige och övriga världen gör att hamnens unika tillgång till tomcontainrar leder till att mer och mer exportgods tar vägen via Sveriges nya storhamn.

– Vi ser att trenden är tydlig med mera gods till och från Hutchison Ports Stockholm. Tack vare goda samarbeten med våra kunder ser vi att nya möjligheter öppnar sig och att allt fler förfrågningar kommer in vecka för vecka, säger Lawrence Yam, CEO Hutchison Ports Stockholm.

Stockholm Norvik Hamn är utrustad med en ny maskinpark som är miljöanpassad med el och el-hybrider. Här finns de största kranarna på Sveriges ostkust som fjärrstyrs från terminalbyggnaden och automatiserade grensletruckar som inom en snar framtid blir självkörande.

Stockholm Norvik Hamn har ett komplett utbud av kringtjänster och en järnväg med direkt anslutning till Sveriges hela järnvägsnät.

– Ett mycket speciellt och fantastiskt spännande första år med en helt ny hamn, toppmodern utrustning och många fina samarbeten för att få allt på plats, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar.

I juni är det premiär för Sveriges första inlandssjöpendel, mellan Stockholm Norvik Hamn och Västerås. I EU även kallat det femte transportslaget - trafik med mindre EU-klassade fartyg på de inre vattenvägarna. Ett nytt sätt att transportera gods inom Sverige för att bland annat avlasta de tungt belastade vägarna.

Fakta Stockholm Norvik Hamn

  • Containerterminalen drivs av Hutchison Ports, världens största terminaloperatör med 53 hamnar i 27 länder
  • Roro-terminalen drivs av Stockholms Hamnar
  • Kortare avstånd till öppet hav än någon annan hamn på östkusten
  • Ett djup på 16,5 meter - tar emot de största fartygen som går in i Östersjön
  • Korta ledtider till alla viktiga hamnar i Östersjön
  • Effektiva intermodala transportanslutningar till övriga Sverige
  • Fem minuter från motorvägen och utanför Stockholms rusningstrafik
  • 44 hektar
  • 1 325 meter kaj
  • Järnväg

Pressbild och film

Till bild på Flickr (extern länk)
Till filmen ovan på Youtube (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se