2022 års prislistor klara

Nu finns prislistorna för 2022 att ladda ner.

I prislistan hittar du fartygshamnavgifter, varuhamnavgifter och miljörelaterade rabatter samt hamnavgifter för skärgårdsfartyg, slussavgifter, färskvatten och elektricitet med mera.

Till prislistorna