Varför öppnas broarna när det inte kommer några fartyg?

Utsikt från tornet vid Liljeholmsbron vid en broöppning

Du kanske har noterat att Liljeholmsbron, Skansbron och Danviksbron ibland öppnas även om inget fartyg ska passera. Varför händer det?

För att säkerställa att broarna fungerar som de ska sker hela tiden ett förebyggande underhåll. Det kan till exempel vara slitdelar som byts ut. Då krävs alltid en provöppning efter utfört arbete. Det här förebyggande arbetet gör att driftsäkerheten ökar och att risken för större driftstopp minskar.

Den här tiden på året genomförs också en del utbildning av brovakter vilket även det medför öppningar utan fartyg.

Vår bropersonal försöker i möjligaste mån genomföra öppningarna så att de stör biltrafiken så lite som möjligt.

I dessa coronatider vill vi också påminna om att sprida ut er på bron medan ni väntar på en broöppning.