Välkommen M/S Gotland!

M/S Gotland på väg in till Nynäshamns hamn

Ett nytt LNG-fartyg har satts in i Gotlandstrafiken. Lördag 30 maj gjorde hon sitt premiäranlöp i Nynäshamns hamn.

Destination Gotland har nu investerat i två moderna fartyg som drivs med LNG för lägre klimatpåverkan. Det första fartyget, M/S Visborg (som senare kommer att döpas om till M/S Visby), sattes i trafik under 2019.

Moderbolaget Rederi AB Gotland har sedan starten 1865 döpt sina nya fartyg, som ofta levererats i par, till Gotland och Visby. Den traditionen verkar hålla sig.