Två nya super post-panamaxkranar på väg mot Stockholm Norvik Hamn

Kranar ombord på fartyg

I containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn kommer Hutchison Ports att operera två helt nya super post-panamaxkranar. Den 10 januari påbörjade containerkranarna sin resa från Shanghai och anländer för att installeras i den nya hamnen i slutet av mars.

Stockholms Hamnars nya stora godshamn - Stockholm Norvik Hamn - kan ta emot de största fartygen som kommer in i Östersjön. Containerkranarna är drygt 80 meter i nedfällt läge, kan ta 22 enheter i bredd och lyfta 65 ton. Det tillsammans med närheten till de stora farlederna, det naturliga djupet på 16,5 meter och goda möjligheter till vidaretransport med lastbil, tåg och pråm ger en effektiv hantering och service i hamnen.

– Med de här två super post-panamaxkranarna kan vi ta emot de största fartygen som kommer in i Östersjön och tillsammans med Hutchison Ports erbjuda en effektiv hantering och service till våra kunder. Det är oerhört spännande att containerkranarna äntligen är på väg, ytterligare en milstolpe är passerad, säger Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods Stockholms Hamnar.

Containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn öppnar i maj och kommer att drivas av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 52 hamnar i 27 länder.

Pressbild

Till pressbild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna 

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar, 070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se.