Två kryssningsfartyg på ”Scenic Cruise” till Stockholm

Mein Schiff 1 och Stockholms Hamnar personal

Måndagen den 10 augusti kommer säsongens två första kryssningsfartyg till Stockholms Hamnar. Fartygen går till Stadsgården, Masthamnen, kajplats 167, och ligger till kaj i 1 timme. Varken passagerare eller besättning lämnar fartyget.

Det är TUIs fartyg Mein Schiff 1 och 2 som gör en så kallad ”Scenic Cruise” med start i Kiel respektive Hamburg. Scenic Cruise innebär att passagerarna reser runt och njuter av vyerna utan att stiga av fartyget.

Mein Schiff 1, Stadsgården Masthamnen, 15.30-16.30
Mein Schiff 2, Stadsgården Masthamnen, 17.00- 18.00

Läs mer:
Om hur Stockholms Hamnar arbetar under covid-19 pandemin
Om Stockholms Hamnar som karantänshamn
Om kryssningssäsongen i Stockholms Hamnar
Om CLIA:s riktlinjer

TUI följer de rekommendationer som EMSA (European Maritime Safety Association) och CLIA (branschorganisationen för kryssningsrederier) tagit fram. TUI har även egna riktlinjer för hur en kryssning genomförs. Det innebär bland annat att det endast är en tredjedel av ordinarie passagerarantal ombord, passagerarna måste lämna hälsodeklaration och genomgå temperaturmätning innan avfärd, social distansering med flera åtgärder vidtas ombord.