Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Super post-panamaxkranar på plats i Stockholm Norvik Hamn

Två kranar monterade vid kajkanten, och sex grensletruckar i förgrunden på hamnplan

Ostkustens största containerkranar är på plats i Sveriges nya godshamn. Kranarna är en kombination av den bästa teknologin från Asien och intelligenta system tillverkade av svenska ABB.

Två nya super post-panamaxkranar har nu landat på sina platser i Stockholm Norvik Hamn där de ska stå i många år. Kranarna är tillverkade i Shanghai i Kina och el- och styrsystemet är tillverkade av ABB i Sverige. Kranarnas kapacitet tillsammans med närheten till de stora farlederna och goda möjligheter till vidaretransport med lastbil, tåg och pråm ger en effektiv hantering och service i den nya hamnen.

– Super post-panamaxkranarna är de största på ostkusten och kan hantera de största containerfartygen som går in i Östersjön, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholm Hamnar.

Kranarna mäter 120 meter i höjd i uppfällt läge och lyftkapaciteten är drygt 80 ton. Kranarna kan sträcka sig över en bredd på 22 containrar och kan hantera världens största fartyg utan några höjdbegränsningar. Kranarna fjärrstyrs från hamnens huvudbyggnad, utan förare i kranen, och 80 procent av lyftet sker automatiserat.

Fartyget Zhen Hua 32 ankom med de färdigbyggda kranarna den 18 mars. Efter ankomst justerades fartyget med ballasttankar till samma höjd som kajen. Därefter vinschades de 2000 ton per styck tunga kranarna iland på tillfälliga spår. Nu installeras kranarna för att driftsättas när Stockholm Norvik Hamn öppnar i maj.

Containerterminalen kommer att drivas av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 52 hamnar i 27 länder.

Pressbilder på Flickr

Bild 1 (extern länk) 
Bild 2 (extern länk) 
Bild 3 (extern länk) 
Bild 4 (extern länk) 

Att montera en containerkran

Se bilder på Facebook (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar, 070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se.