Stockholms Hamnar och Region Stockholm i dialog med Trafikverket om närsjöfart

Riddarfjärden i Stockholm

Stockholms Hamnar och Region Stockholm välkomnar Trafikverkets samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, Pia Berglund, till en diskussion om sjöfartens framtid onsdagen den 4 mars.

Trafikverket har initierat en dialog för att få fram vad som är viktigt för regionerna i sjöfartsrelaterade frågor och vilka åtgärder som krävs för att flytta över mer gods till sjöfarten. Dialogen sker under onsdagen i Värtaterminalen dit även Stockholm stad, Sjöfartsverket och näringslivet är inbjudna.

Nio av tio varor kommer till Sverige sjövägen och de flesta av dessa varor ska till Stockholm och Mälardalsregionen. I det perspektivet är det också intressant att lyfta näringslivets syn på sjöfarten och nya potentiella distributionsvägar för näringslivet med inrikes sjöfart och närsjöfart.

– Här har vi en möjlighet att påverka hur staten arbetar med sjöfartsrelaterade åtgärder och komma med önskemål om prioriteringar för att flytta gods från väg till sjö. När vi öppnar Stockholm Norvik Hamn i maj ger det en unik möjlighet att skapa en inlandssjöfart med pråmar som effektiviserar transporterna i Stockholmsregionen, säger Fredrik Lindstål (C), ordförande Stockholms Hamn AB.

Trafikverkets nationella samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, Pia Berglund, har i uppdrag att främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart samt att förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg.

– Jag ser fram emot att komma till sjöfartsstaden Stockholm för att diskutera sjöfartens roll. Stockholm är redan idag en betydande hamnstad både för gods och passagerare och vi ser ett ökat intresse för att nyttja vattnet så väl inne i Stockholm som på Mälaren vilket ligger helt i linje med regeringens ambitioner. Att nyttja sjöfarten för transporter är en viktig del för att nå Sveriges klimatmål samt en lösning på de trängselproblem vi ser på våra vägar, säger Pia Berglund, nationell samordnare på Trafikverket.

Gods- och varutransporter är livsviktiga för Stockholmsregionen, men de bidrar också till utsläpp, klimatpåverkan och trängsel som skulle kunna minskas med miljöeffektiva sjötransporter.

– Stockholmsregionens vattenvägar är en pool av outnyttjad potential. Med rätt bränslen kan sjöfarten spela en central roll i regionens klimatomställning och effektivisera våra transporter utan att bidra till den stora trängseln i vägnätet, säger Gustav Hemming (C), regionråd med ansvar för samhällsplanering och sjötrafik.

Pressbild

Till pressbild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna 

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se.