Snart möjligt att elansluta kryssningsfartyg?

En anläggning för elanslutning, med ett fartyg i bakgrunden

Stockholms Hamnar ansöker om EU-bidrag för en miljösatsning som skulle leda till betydligt minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar från kryssningsfartyg i Stockholm.

Stockholms Hamnar har beslutat att tillsammans med fyra Östersjöhamnar – Köpenhamn/Malmö, Aarhus, Rostock och Helsingfors – ansöka om bidrag från EU för att investera i landelförsörjning för kryssningsfartyg. Det blir ett gemensamt åtagande för att minska sjöfartens utsläpp till luft inom hamnområdena.

För Stockholms Hamnars del omfattar det planerade projektet kajlägena S160 och S167 på Stadsgården. De ska utrustas med anläggningar med högspänning enligt internationell standard.

Fredrik Lindstål (C), ordförande Stockholms Hamn AB, ser satsningen som ett naturligt steg för en hållbar sjöfart i Stockholm.

– Sjöfart är på många sätt ett klimatsmart sätt att frakta varor och resa på, men det innebär inte att det inte finns utmaningar. Kryssningsindustrin är viktig för Stockholm och detta är ett stort steg för att göra den grönare och mer hållbar. Det här är en åtgärd som kommer leda till betydligt minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar för klimatets skull och för att göra stadens luft renare, säger han.

När projektet är avslutat, till kryssningssäsongen 2023, är bedömningen att minst 45 procent av kryssningsanlöpen i Stockholms Hamnar kan elansluta vid kaj.

Kostnaderna för projektet är beräknade till 119 miljoner kronor. Kostnaden beror på att effektbehovet är högt och att det behövs frekvensomvandlare mellan fartyg och land. En del av kostnaderna kan täckas genom ändringar av hamnavgifter och miljörabattsystem.

– Den här satsningen går helt i linje med de mål som vi har för en hållbar sjöfart både i Stockholm och i EU. Det är EU-kommissionen som beslutar om bidraget och jag hoppas att vi ska få möjligheten genomföra detta, det skulle ha stor betydelse för en grönare sjöfart i och runtom Stockholm, säger Fredrik Lindstål (C), ordförande för Stockholms Hamn AB.

Det planerade projektet är beroende av att EU-ansökan om bidrag till projektet blir beviljat. Svar på om ansökan beviljas beräknas komma i juli 2020.

Kryssningsnäringen medför ett stort bidrag till Stockholm med en total ekonomisk effekt på omkring två miljarder kronor och mer än 1 000 arbetstillfällen, och hundratusentals besökare varje år.

Läs mer om elanslutning i Stockholms Hamnar