Snart kan kryssningsfartygen elansluta i Stockholm

Elanslutning för fartyg

Stockholms Hamnar har beviljats bidrag från Naturvårdsverket och EU för att bygga elanslutningar för kryssningsfartyg. Det är en miljösatsning som leder till betydligt lägre utsläpp av koldioxid och luftföroreningar från fartygen i Stockholm och runt Östersjön.

Stockholms Hamnar har tillsammans med de tre Östersjöhamnarna Köpenhamn/Malmö, Aarhus och Helsingfors beslutat att investera i landelförsörjning för kryssningsfartyg. Det är ett gemensamt åtagande för att minska sjöfartens utsläpp till luft inom hamnområdena. Miljösatsningen med elanslutning enligt gemensam internationell standard i de olika hamnarna gör det möjligt för kryssningsfartyg och rederier att investera i och elansluta enligt samma standard.

– Kryssningspassagerarna betyder mycket för Stockholm ekonomiskt och bidrar med över 1000 arbetstillfällen till regionen. Nu tar vi nästa steg och blir en hållbar kryssningsdestination av internationell klass. Elanslutningen på Stadsgården är del av en viktig gemensam miljösatsning tillsammans med andra Östersjöhamnar. Efter ett tufft år i spåren av pandemin är det verkligen något att glädjas åt, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd Stockholms stad.

För Stockholms Hamnar innebär satsningen att Stadsgården ska utrustas med högspänningsanläggning för elanslutning. Det minskar miljöpåverkan väsentligt eftersom kryssningsfartygen då kan stänga av sina motorer för elproduktion och istället ta emot el från det lokala elnätet. Projektet som startar under december i år delfinansieras av Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet och har även beviljats EU-bidrag.

– Det känns mycket glädjande och helt rätt att miljösatsningen för kryssningsfartyg i Stockholm har blivit prioriterad och beviljad bidrag både från EU och från det svenska Klimatklivet, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamn.

Arbetet med att utrusta Stadsgårdens kajlägen 167 och 160 med elanslutningar kommer att vara klart år 2023 respektive 2024.

Under 2019 kom 656 000 kryssningspassagerare och därtill runt 240 000 besättningsmän till Stockholm. Tillsammans spenderade de över 600 miljoner kronor på hotell, mat, sightseeingturer, shopping med mera. Dessutom spenderade kryssningsrederierna sammanlagt 270 miljoner kronor på hamnavgifter, lotsavgifter och farledsavgifter i Stockholm. Kryssningsindustrin ger därmed ett stort bidrag till Stockholmsregionen med en total ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och ca 1 100 arbetstillfällen. Stockholm är en populär kryssningsdestination och majoriteten av kryssningspassagerna är mycket nöjda.

Klimatklivets logotyp

EU:s logotype för medfinansiering

Pressbild

Till bild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar, 070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se