Smart boj på plats vid Stockholm Norvik Hamn

Den gröna bojen i förgrunden och Stockholm Norviks två kranar i bakgrunden

I farleden utanför Stockholm Norvik Hamn finns en så kallad smart boj. Det är ett energieffektivt sjömärke med teknik för både positionsövervakning och fjärrstyrning av ljusstyrka. Bojen är en del i EU-projektet Intelligent Sea som genom digitalisering ska öka säkerheten och effektiviteten i farleder.

I mars installerades en grön farledsboj med fjärrövervakning i farleden utanför Stockholm Norvik Hamn. Bojen är ett pilottest inom ramen för EU-projektet Intelligent Sea som Stockholms Hamnar deltar i tillsammans med Nådendals Hamn och det finska företaget Meritaito. Bojen är samtidigt en del av ett projekt som siktar på förbättrad distanskontroll samt bättre säkerhet och hantering av information från bojar. Den testas nu i skarpt läge i de miljöförhållanden som råder i norra Östersjön.

– Deltagandet i EU-projektet Intelligent Sea ger oss möjlighet att testa ny marin teknik och nya innovationer. Samverkan inom EU och innovation är viktiga framgångsfaktorer för att uppnå miljöförbättrande resultat och en ökad digitalisering av vår hamnverksamhet och sjöfarten, säger Jonas Andersson, nautisk samordnare på Stockholms Hamnar.

Allt fler flytande navigeringshjälpmedel i farleder innehåller numera elektronik. Den gröna bojen är distansövervakad, vilket innebär att Stockholms Hamnar hela tiden har tillgång till information som resulterar i bättre kontroll samt minskat underhållsarbete och leder till en ökad sjösäkerhet i Stockholm Norvik Hamn.

Bojen är 80 centimeter i diameter och 10 meter lång varav 3,5 meter syns ovan vattnet. Den är utrustad med led-lampa och batterikapacitet beräknad för fem års drift. En 25 meter lång kätting och 14 ton betong ser till att bojen är stadigt förankrad i den sluttande bottnen invid Högholmen.

EU-projektet Intelligent Sea löper mellan åren 2018 och 2021. Projektet har beviljats EU-stöd från programmet Connecting Europe Facility (CEF).

EU:s logotype för medfinansiering

Pressbilder på Flickr

Bild 1 (extern länk)
Bild 2 (extern länk)

Kontakta oss gärna 

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se.