Säkerheten först i Stockholm Norvik

Kajen i Stockholm Norvik Hamn sedd från sjösidan

Säkerhet har varit högsta prioritet under byggandet av Stockholms Hamnars nya storhamn Stockholm Norvik Hamn. Och så kommer det att fortsätta vara även när hamnen nu är i drift.

Säkerhetsarbetet genomsyrar hela Stockholms Hamnars verksamhet. Under projektet med att bygga Stockholm Norvik Hamn har säkerheten varit av högsta prioritet och så kommer det fortsätta att vara även nu när hamnen är i drift.

Längs med alla kajer finns räddningsstationer och mindre livbåtar. Var femtionde meter finns en fast monterad räddningsstege och längs med vattenytan ligger så kallade manillarep som en nödställd ska kunna dra sig längs med till närmaste stege.

Stora fendrarna skyddar kaj och båt och vid ramperna sticker bulbskydd upp. Bulbskydd är 70-tons plåtar som ligger under vattnet, upphängda på fendrar som kan svikta om ett fartyg skulle komma in med för hög fart. De skonar kaj, ramp och fartyg.

Stockholms Hamnar arbetar efter visionen att säkerhetsarbetet ska uppnå faktisk och upplevd säkerhet samt trygghet för anställda, kunder och andra som vistas eller verkar inom Stockholms Hamnars områden.

I Stockholm Norvik Hamn öppnade containerterminalen i maj och delen för roro-trafiken öppnar successivt under hösten.