Mälarpendeln blir Årets Mälardarling

Karta över Mälarpendelns sträckning

Mälardalsrådet utser initiativet Mälarpendeln till Årets Mälardarling för sitt arbete för effektiva och hållbara transporter med inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och Mälarhamnarna i Västerås och Köping. Läs mer i Mälardalsrådets pressmeddelande:

Mälarpendeln utses till Årets Mälardarling

Initiativet Mälarpendeln utses till Årets Mälardarling för sitt arbete för effektiva och hållbara transporter med inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och Mälarhamnarna i Västerås och Köping. Årets Mälardarling är en utmärkelse från Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen, till en person eller organisation som bidrar till att utveckla regionen.

- Att tilldela priset Årets Mälardarling 2020 till Mälarpendeln görs med stor glädje. Mälarpendeln skapar möjligheter till effektiva och hållbara sjötransporter av gods inom regionen samtidigt som de bidrar till avlastning av väg och järnväg, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Inlandssjöfarten ger effektiva och hållbara transporter samt minskar trängseln på land
- Vi är väldigt glada för att Mälarpendeln uppmärksammas och ser oerhört positivt på detta samarbete. Stockholm Norvik Hamn ger en unik möjlighet att skapa en inlandssjöfart som effektiviserar transporterna i Stockholmsregionen. Det ger ytterligare möjligheter till våra kunder, minskar trängsel och är klimatsmart, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar.

- Partnerskap för en hållbar sjöfart är viktigt för oss.Mälarpendeln visar vad som är möjligt i gott samarbete mellan alla goda krafter, däribland flera myndigheter, säger Göran Söderdahl, Global Senior Commercial Manager Wallenius Marine.

- Samarbetet i Mälarpendeln är unikt. En nyöppnad godshamn och pågående satsningar i Mälaren och Mälarhamnar öppnar fantastiska möjligheter att avlasta landinfrastrukturen lokalt och regionalt. Tillsammans kan vi göra skillnad, där landinfrastrukturen används för rätt trafik och volymer på sjöfarten lämnar värdefulla bidrag för att vi ska kunna nå våra klimatmål. Det är mer angeläget än någonsin och lösningen nu så nära tillhands, säger Carola Alzén, VD Mälarhamnar.

Mälarpendeln

Mälarpendeln är ett samarbete mellan Stockholms Hamnar, Hutchison Ports Stockholm, Mälarhamnar och Wallenius Marine för inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och Mälarhamnarna i Västerås och Köping. Mälarpendeln tilldelas priset för sitt arbete för effektiva och hållbara transporter med inlandssjöfarten.

Årets Mälardarling

Årets Mälardarling är en utmärkelse från Mälardalsrådet till en person eller organisation som genom sitt engagemang, arbete, projekt eller spännande idé bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen. Priset delas ut av Mälardalsrådets ordförande. Bland de tidigare pristagarna finns Jan Scherman, #Jagmed och Södertälje Matlust.

Utmärkelsen delas ut den 29 januari 2021 i samband med det första mötet i det storregionala godstransportrådet för Stockholm-Mälarregionen. Godstransportrådet kommer att samla ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv för effektiva och hållbara godstransporter och är ett initiativ från Mälardalsrådet och Trafikverket.

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se