Mälarpendeln – ett unikt samarbete för hållbara transporter

Karta över Mälarpendelns sträckning

Stockholms Hamnar, Hutchison Ports Stockholm, Mälarhamnar och Wallenius Marine har utvecklat ett unikt samarbete för att starta Mälarpendeln – inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och de strategiskt placerade Mälarhamnarna i Västerås och Köping.

Stockholms Hamnars helt nya godshamn, Stockholm Norvik Hamn, öppnade i maj och skapar med sitt läge nya möjligheter för effektiva och hållbara transporter i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen. Samtidigt pågår stora projekt i Mälarhamnarna för att hantera större mängder gods. Som ett led i denna utveckling, satsar Mälarhamnar, Stockholms Hamnar och Hutchison Ports Stockholm på Mälarpendeln tillsammans med Wallenius Marine.

– Vi tror på kraften i partnerskap och att flytta last från land till sjö. Tillsammans kan vi möjliggöra hållbara transporter i Mälardalen, och därför är det här projektet högintressant för oss, säger Göran Söderdahl, Senior Commercial Manager, Wallenius Marine AB.

– Den nationella godstransportstrategin tar sikte på framtidens transportsystem där sjöfarten spelar en nyckelroll för att skapa moderna, effektiva och hållbara transporter. Mälarpendeln ligger precis i linje med vad regeringen strävar efter och bidrar till en kraftig förflyttning av godstransporter från våra vägar, säger Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket.

Nio av tio varor kommer till Sverige sjövägen. De flesta av dessa varor ska till Stockholm och Mälardalsregionen.

– För att rederier, speditörer och varuägare ska kunna driva och använda inlandssjöfart krävs det att vi arbetar tillsammans i en slinga och att det finns farleder som fungerar för ändamålet. Därför är det viktigt att vi godshamnar hittar samarbetsformer och tar avgörande steg för att den här trafiken ska komma igång i Sverige, säger Carola Alzén, vd Mälarhamnar.

Stockholm Norvik Hamn är den containerterminal som ligger närmast Sveriges i särklass största konsumtionsområde och har kortare avstånd till öppet hav än någon annan hamn på östkusten

– Vi ser oerhört positivt på detta samarbete. Stockholm Norvik Hamn ger en unik möjlighet att skapa en inlandssjöfart som effektiviserar transporterna i Stockholmsregionen. Det ger ytterligare möjligheter till våra kunder, minskar trängsel och är klimatsmart, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar.

Om varorna transporteras sjövägen direkt till Stockholm Norvik Hamn och sedan vidare i Mälaren till Mälarhamnarna avlastas de idag hårt belastade vägarna och järnvägarna. Mälarpendeln kommer att bidra till mer hållbara transporter i Mälardalen.

Pressbilder på Flickr

Karta över Mälarpendeln (extern länk)
Bild över Stockholm Norvik Hamn (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se

Göran Söderdahl, Global Senior Commercial Manager Wallenius Marine AB
070-772 05 81, goran.soderdahl@walleniusmarine.com

Carola Alzén, vd Mälarhamnar
076-569 43 32, carola.alzen@malarhamnar.se

Alexander Johansson, Marketing and Sales Officer Hutchison Ports Stockholm
0760-230 517, johansson.alexander@hutchisonportsstockholm.se