Levande hamn 24/7

Kollage av bilder från Frihamnen

Frihamnen står inför en spännande resa. Under de kommande åren är tanken att hamnen ska utvecklas till en spännande mötesplats som lockar både stockholmare och turister dygnet runt, veckans alla dagar. Redan nu finns nya verksamheter som väcker nytt liv i området. Och fler ska det bli!

Frihamnen är redan nu mycket mer än en hamn. I de gamla magasinen och lokalerna huserar ett 100-tal företag från en rad olika branscher. I takt med att containertrafiken och oljehamnen lämnar Frihamnen och Loudden, kan ännu fler verksamheter flytta hit och bidra till att levandegöra området.

Louisa Åkerfeldt arbetar som strategisk affärs- och fastighetsutvecklare på Stockholms Hamnar. I hennes arbete ingår att på både kort och lång sikt titta på hur Frihamnen kan utvecklas ur ett kommersiellt perspektiv. I stora drag handlar det om att tänka brett och skapa plattformar där rederierna och hyresgästerna inte ses som isolerade verksamheter utan som delar i ett större sammanhang.

– Frihamnen behöver erbjuda en mix av publika verksamheter som kan attrahera morgondagens stockholmare och turister. Det är en bred målgrupp som kommer att efterfråga nya upplevelser. I vissa fall har vi ett perspektiv som sträcker sig 30 år framåt i tiden. Det betyder att man i framtiden kommer att ha en annan relation till platsen än vad vi har i dag.

Gamla byggnader ger plats för nya koncept

Ett av de företag som tidigt etablerade sig i Frihamnen var Banankompaniet. Redan 1928 flyttade företaget in i den då toppmoderna anläggningen som sedan dess har haft ett mogningslager för 20 000 bananstockar. När nu containerhamnen avetableras och mogningslagret så småningom flyttar finns det planer för Banantemplet, som byggnaden ibland kallas. Man tittar bland annat på att utveckla byggnaden till en klubb med en mix av kulturinslag.

– Det vi kan se internationellt är att de klassiska nattklubbarna läggs ner för att ge plats åt nya koncept. Vår målsättning är därför att skapa en klubb med en mix av kulturutbud för att skapa en 24-timmars spot där det händer någonting hela tiden – allt från workshops till olika slags föreställningar. Initialt tittar vi på att etablera själva klubben och kulturutbudet för att sedan bygga på med en restaurang, säger Louisa Åkerfeldt.

Konsthallen Magasin III var en av Stockholms Hamnars första publika hyresgäster som startade sin verksamhet i Frihamnen redan 1987. Ända sedan starten har Magasin III bjudit på konstupplevelser genom både separatutställningar och tematiska grupputställningar med internationellt etablerade konstnärer. Hösten 2017 stängde konsthallen då ägarna ville hitta nya sätt att arbeta med relationen till sin publik. Nu är det många som ser fram emot återinvigningen under våren 2020.

Ekologiskt och närodlat på Farm

Hösten 2018 fick mikrobryggeriet Stockholm Brewing Co och restaurang Farm möjlighet att förverkliga drömmen om att servera hantverksöl direkt från tanken tillsammans med ekologisk närodlad mat. Deras samarbete i fastigheten Magasin 3 är ett riktigt bra exempel på hur man kan skapa plattformar och jobba tillsammans för att lyfta varandra.

– Det mesta på Farms meny är baserat på ekologiska grönsaker som odlas på Karshamra gård i Botkyrka. Allt organiskt avfall från restaurangen och bryggeriet går tillbaka till gården där det blir kompost och foder åt djuren som sedan slaktas och hamnar på menyn. Gårdens ägare har gått in som krögare och tillsammans har de skapat ett smart kretslopp mellan företagen som är till nytta för alla – människor, djur och natur.

– Att vi flyttade till Frihamnen berodde på att Stockholm Brewing Co växte ur sin källare på Södermalm. Egentligen var den 900 kvadratmeter stora lokalen i Magasin 3 lite för stor, men då föddes idén om en restaurang och det var så vi började vår resa, säger Niklas Jakobson som driver både Farm och Stockholm Brewing Co.

Från den rymliga restaurangen ser gästerna rakt in i bryggeriet och kan följa öltillverkningen på nära håll. Den som vill komma ännu närmare kan boka en bryggerivisning med tillhörande ölprovning.

– Det är svårt att hitta en lokal som denna mitt i stan och vi tycker att det känns helt rätt att ligga lite off. Nu hoppas vi på ännu fler grannar som tillsammans med oss kan göra Frihamnen till en destination, säger Niklas Jakobson.

Kreativt skapande och publika evenemang

Det som 1919 började som en restaurang för hamnarbetarna har nu gett plats åt en mångfacetterad verksamhet som bjuder på en skön mix av publikt kreativt skapande och unika evenemang. Det är det kreativa centret Blivande som i februari förra året flyttade in i en hundra år gammal byggnad på Södra Hamnvägen i Frihamnen. På 1000 kvadratmeter ryms nu kollektiva konstnärsateljéer, verkstäder, event- och konferenslokaler samt coworking-kontor. Kvällstid byter Blivande skepnad och förvandlas till en mötesplats för kulturföreningen Noden.

– Det som känns spännande med att vara i en hamn är att det är så nära till city, men samtidigt lite av en frizon som använts på ett annorlunda sätt redan från start. Sedan är området väldigt vackert med sina gamla historiska byggnader, säger Hugi Ásgeirson som är en av medgrundarna till Blivande.

Blivande har vuxit fram ur Noden som tidigare hade ett rivningskontrakt på Nobelberget i Sickla. När detta löpte ut, ville man hitta en byggnad som skulle hålla för en verksamhet som redan var igång och rullade, men också hade en ambition att växa. I samma veva blev de inbjudna av Stockholms Hamnar som hade hört talas om verksamheten i Sickla. En diskussion och ett tankearbete startade kring hur föreningen såg på Frihamnen och vad de skulle kunna tillföra området.

– Vi kom in väldigt lägligt och lagom till planerandet av evenemanget Frihamnen Live och hamnens 100-årsjubilem. Här såg vi en möjlighet att kunna delta och på olika sätt visa upp vår verksamhet för en bred publik, säger Hugi Ásgeirson.

Invigningen av en containerpark på Frihamnstorget, som skedde i samarbete med Stockholms Hamnar, blev en omtyckt del av evenemanget.

Blivande uppskattar att få vara med på ett tidigt stadium och utgöra en del av Frihamnens kommande pånyttfödelse. De ser fram emot en stark och vital samverkan och vill gärna knyta band med sina nya grannar och tillsammans med dem bidra till skapandet av ett dynamiskt ekosystem av företag och kulturyttringar i hamnen.

– Vi är kreativa och duktiga på att se samband som kanske inte är så uppenbara för alla. När det uppstår ett tomrum eller en nisch i området kan vi fungera som en katalysator. Därför är det bra att vi finns på plats redan från början för att kunna fånga upp nya möjligheter när och där de uppstår, säger Hampus Lindblad som också är en av Blivandes medgrundare.