Kryssningsfartyget Europa 2 till Strömmen i Stockholm

Kryssningsfartyget Europa 2

Fredag 14 augusti kommer fartyget Europa 2 till Stockholm och vänder runt vid bojarna på Strömmen mitt på dagen vid 12.00-tiden. Varken besättning eller passagerare kommer att kliva av eller på fartyget som inte heller lägger till.

Stockholm är en mycket attraktiv kryssningsdestination och ett förstahandsval när rederierna får chansen att välja rutt. Fartyget som mäter 225 meter i längd kommer in till Stockholm via Revengegrundet och Sandhamn och seglar ut den norra vägen förbi Furusund, Kapellskärs hamn och Tjärven/Söderarm.

Fartyget rederi Hapaq-Lloyd Cruises följer de rekommendationer som Världshälsoorganisationen (WHO) och CLIA (branschorganisationen för kryssningsrederier) tagit fram. Hapaq-Lloyd Cruises har även egna riktlinjer för hur en kryssning genomförs. Det innebär bland annat att det är 40 procent färre passagerare ombord och att passagerarna måste lämna hälsodeklaration och genomgå temperaturmätning innan avfärd, social distansering med flera åtgärder vidtas ombord.