Godsökning i Stockholms Hamnar – varuförsörjningen till Stockholmsregionen fungerar väl

Lastbilar tittar ut från skrovet på en färja

Godsmängderna i Stockholms Hamnar ökade i mars jämfört med samma månad förra året. Det betyder att den för Stockholmsregionen så viktiga varuförsörjningen via sjöfart och hamnar fungerar väl trots den svåra situation som råder på grund av coronapandemin.

9 av 10 varor kommer till Sverige sjövägen. Det är med andra ord oerhört viktigt att godsflödet via landets hamnar fungerar även i kristider. Servicen i Stockholms Hamnar fungerar trots den svåra situationen mycket väl.

– Servicen i Stockholms Hamnars hamnar pågår 24 timmar per dygn, årets alla dagar. Tack vare professionell och dedikerad personal erbjuder vi den service och de tjänster som våra kunder efterfrågar och säkrar godsflödet till och från Stockholmsregionen även under kristider, säger Thomas Andersson, vd Stockholms Hamnar.

Den totala godsmängden som fraktas via färjor ökade i mars med två procent jämfört med samma månad förra året. Det är framför allt transporterna till och från Finland, Polen och Estland som ökar.

– Färjetrafiken är hårt drabbad eftersom passagerartrafiken så gott som upphört. För många av våra kunder bygger affären på en kombination av gods och passagerare. För samhället är det mycket viktigt att varuförsörjningen fungerar och då måste också färjetrafiken vara igång, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar är Sveriges tredje största godshamn och 50 procent av Sveriges konsumtion sker i Stockholmsregionen. Stockholms Hamnar verkar för att öka möjligheten att transportera gods sjövägen så nära slutdestinationen som möjligt.

Pressbilder

Bild 1 (extern länk)
Bild 2 (extern länk)

Kontakta oss gärna 

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se.