Första exporten av skogsprodukter från Stockholm Norvik Hamn

Stockholm Norvik Hamn med tåg i förgrunden

I mitten av juni hanterade Sveriges nya godshamn sin första exportlast av skogsprodukter. Stockholm Norvik Hamn, som öppnade i maj, har kapacitet och service för att effektivt tillgodose svensk exportindustris behov av godstransporter.

I samarbete med speditören Holship Sverige AB har Stockholm Norvik Hamn hanterat exporten av den första containerlasten av skogsprodukter med slutdestination Lat Krabang i Thailand.

– Att ta skogsprodukter via Stockholm Norvik Hamn är en fantastisk lösning för svensk exportindustri. Stockholm har övervägande import och genom vårt inledda samarbete vänder vi på det och kan fokusera på export från Stockholm, säger Daniel Hermansson, vd på Holship Sverige AB.

Redan från starten kan nybyggda Stockholm Norvik Hamn med sitt unika läge spela en viktig roll på den svenska exportmarknaden. Hälften av hela Sveriges konsumtion sker i Stockholmsregionen.

– Det råder brist på tomcontainrar i Sverige idag och behovet från svensk exportindustri är påtagligt. Som stor importhamn med överskott av tomcontainrar kan vi göra en betydande skillnad. Istället för att flytta runt containrar i hela Sverige kan vi i Stockholm Norvik Hamn bidra till en mer hållbar och kostnadseffektiv hantering, säger Markus Johansson, driftchef Nynäshamns hamn på Stockholms Hamnar.

Stockholm Norvik Hamn är byggd för framtidens behov och kan ta emot de allra största fartygen som går in i Östersjön.

– Med Stockholm Norvik Hamn har vi möjlighet att växa och tillgodose svensk exportindustris behov av fungerade infrastruktur både nu och i framtiden, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar.

Stockholm Norvik Hamns containerterminal har ersatt containerterminalen i Frihamnen i Stockholm och drivs av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 52 hamnar i 27 länder. Roro-terminalen för rullande gods drivs av Stockholms Hamnar och beräknas öppna i höst.

Pressbild

Till pressbild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar, 070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se