Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Euroglobe etablerar terminalverksamhet i Stockholm Norvik Hamn

Översiktsbild över Stockholm Norvik Hamn

Stockholms Hamnar och logistikföretaget Euroglobe utvecklar sitt samarbete i Sveriges nya godshamn. Euroglobes etablering i Stockholm Norvik Hamn skapar helt nya möjligheter för att hantera gods mellan olika transportslag samt att hantera exportgods.

Logistikföretaget Euroglobe etablerar inom kort terminalverksamhet inklusive tullager i Stockholm Norvik Hamn. Euroglobe arrenderar 6500 m² mark av Stockholms Hamnar som ska användas till att lossa, lasta och lagra gods. En terminalbyggnad kommer också att uppföras i direkt anslutning till containerterminalen, som drivs av Hutchison Ports Sweden.

– Euroglobes etablering ger helt nya möjligheter att hantera gods mellan de olika transportslag som kommer att trafikera Stockholm Norvik Hamn och vi är mycket glada över att kunna utveckla samarbetet med Euroglobe, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar.

Euroglobe har arbetat med spedition och logistik sedan 1970 och har agenter över hela världen. Det, tillsammans med en väletablerad kundbas, gör att de kan hantera hela kedjan av import och export. Euroglobe har erbjudit liknande tjänster i Stockholms frihamn sedan 2005. Med den nya terminalen expanderar de sin verksamhet i ostkustens nya storhamn.

– Det känns bra att vara med i starten av Stockholm Norvik Hamn för att erbjuda samma goda service som vi kunnat göra i Frihamnen. Vi är stolta över att vara med och utveckla logistiken i Mälardalen tillsammans med Stockholms Hamnar och Hutchison Ports säger Javier Sangüesa, Sales Manager på Euroglobe.

Etableringen ger helt nya möjligheter att hantera exportgods då volymerna kan lagras och lastas i containrar för vidare transport ut i världen. Tidigare har det inte varit möjligt att hantera stora volymer i Stockholms frihamn, som har blivit för trång för den växande containerverksamheten.
Hantering av överskott på tomcontainrar i Stockholm är efterfrågat av svensk exportindustri.

Pressbild

Pressbild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna 

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se.