Snart i hamn

Den färdiga kajlinjen i Stockholm Norvik Hamn

Nu faller de sista pusselbitarna på plats för att nya Stockholm Norvik Hamn ska kunna ta emot det första fartyget i maj 2020. Kajerna är så gott som klara, likaså markläggningen på hamnplanen och mer än hälften av byggnaderna.

Redan 1992 köpte Stockholms Hamnar marken i Norvik, helt nära den befintliga hamnen i Nynäshamn och granne med AGA och raffinaderiet Nynäs. Efter en lång planerings- och miljötillståndsprocess kunde spaden äntligen sättas i marken i september 2016.

Byggnationen av Stockholm Norvik Hamn är det största hamnbygget i Sverige på 100 år och det är första gången som Stockholms Hamnar bygger en helt ny godshamn från grunden. Den nya hamnen blir en av de största i Östersjön med plats både för fartyg för rullande gods och containerfartyg.

Sedan byggstarten har närmare 440 000 kvadratmeter mark bearbetats, 1 400 meter kaj byggts och tre av hamnens totalt fem byggnader uppförts. Dessutom sträcker sig en ny, fyra kilometer lång järnväg mellan hamnen och Nynäsbanan inklusive en 270 meter lång tågtunnel. På hamnplanen reser sig en bro som skiljer järnvägen från infartsvägen. Allt som allt har omkring 10 miljoner ton berg sprängts loss och en stor del har kunnat återanvändas på plats. Fortfarande återstår ett berg av krossmassor som tids nog behöver maka på sig för att ge plats för ytterligare hamnyta.

Både import- och exportkunder är nyfikna

Våren 2018 tillträdde Johan Wallén tjänsten som ny marknads- och försäljningschef i Stockholms Hamnar. Under årens lopp har han följt Stockholms Hamnars projekt där både utbyggnaden av Värtahamnen och hamnen i Kapellskär imponerat på honom.

– Det är inte ofta en ny godshamn byggs i Sverige och att få möjlighet att vara med på den resan är förstås både lärorikt och väldigt roligt. Mitt arbete under det senaste året har handlat mycket om att diskutera med våra kunder och få deras perspektiv på den nya hamnen. Det handlar om rederier men också om slutkunder i form av varuägare som kommer att kunna dra nytta av Stockholm Norvik Hamn, säger Johan Wallén.

Johan Wallén har också varit i kontakt med kunder som är i behov av att exportera och berättat om vad den nya hamnen skulle kunna betyda för dem. Precis som importkunderna är de nyfikna på Stockholms Hamnars erbjudande om en driftsäker hamn byggd kring Sveriges modernaste infrastruktur.

– Många varuägare har ett invant mönster kring sina transporter av exportgods men vid de diskussioner vi har haft märker jag att det finns ett stort intresse för ett nytt alternativ. I många fall blir det nu kortare transporter på land till en helt ny djupsjöhamn. I Stockholm Norvik Hamn finns också vårt naturliga överskott av tomcontainrar från den stora importen. Det är en stor tillgång då svensk exportindustri efterfrågar möjligheten att fylla de tomma containrarna för export.

Toppmodern infrastruktur och många kringtjänster

När vi besöker Stockholm Norvik Hamn är markarbetena på hamnplanen långt gångna. Den första markstenen på det 234 000 kvadratmeter stora området lades i oktober förra året. Tidigare byggdes liknande industriella ytor av två eller tre lager asfalt. Nu ersätter man ofta asfaltskonstruktionen med låsbar marksten som är slitstark, och inte påverkas av frost eller värme. Dessutom har marksten miljöfördelen att den inte är baserad på oljeprodukter som asfalten.

Ytterligare en fördel är att ytan blir ljusare. Det innebär att det krävs mindre belysning vilket sparar pengar och minskar miljöpåverkan.

Containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn ska drivas av Hutchison Ports som med verksamhet i 51 hamnar i 26 länder är världens största terminaloperatör. Stockholms Hamnar lämnar över nycklarna till Hutchison Ports i november och i maj 2020 ska man kunna sikta det första fartyget.

Containerdelen av hamnen är så gott som klar och spåren för de två containerkranar som ska anlända någon gång efter årsskiftet är redan dragna liksom kablar för landström till fartygen.

– Kranarna är beställda av Hutchison Ports och tillverkade utifrån hamnens kapacitet. De kommer att kunna hantera 22 containerenheter i bredd vilket blir unikt för en svensk ostkusthamn, berättar Johan Wallén.

Byggnadsarbetare i Stockholm Norvik Hamn

Lite senare, i september 2020, öppnar Stockholms Hamnar en ny roro-terminal i Stockholm Norvik Hamn. Även den med toppmodern infrastruktur och ett flertal terminaltjänster. Intresset är stort, inte minst tack vare de växande godsvolymerna i både Nynäshamn och Kapellskär. Ett exempel är Polentrafiken som ökade med hela 70 procent förra året.

– Det märks tydligt att många vill välja ett miljövänligare alternativ genom att sätta godset på båt istället för att köra det med lastbil. Ambitionen från våra politiker är att man främst ska använda sjöfart och järnväg där det är möjligt. Stockholm Norvik Hamn möjliggör den typen av överflyttning, säger Johan Wallén.

Tillsammans med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket har Stockholms Hamnar även tittat på ännu ett transportslag i form av inlandssjöfart, det vill säga trafik på kanaler, floder och insjöar, det som gemensamt kallas inre vattenvägar.

– Vi pratar till exempel med operatörer som kan tillhandahålla mindre, eldrivna fartyg som kan ta last från Stockholm Norvik Hamn och vidare in i Mälaren till städer som Västerås och Köping. På så sätt skulle hela Mälardalsregionen kunna försörjas, utan att belasta dyr landinfrastruktur, säger Johan Wallén.

Ytterligare ett argument som talar för Stockholm Norvik Hamn är att väg 73 och sträckan Nynäshamn – Västerhaninge blivit utvald av Trafikverket som en av två potentiella pilotsträckor för elväg, som nu utreds och planeras vidare. Regeringens målsättning är att en pilotsträcka bör vara startklar i slutet av 2021.

Det kommer att finnas fem byggnader på hamnområdet. Tullvisitationsbyggnaden, som färdigställdes först, har nu fått sällskap av en verkstad och hamnens huvudkontor. Under sommaren påbörjades även arbetet med de två sista byggnaderna som ska inrymma Livsmedelsverkets gränskontroll och en huvudbyggnad för roro-trafik.

De rundade hörnen och husens grafitgrå, nästan svarta fasader skapar ett samband och håller ihop arkitekturen på ett tydligt sätt.

Lisa Olsson är biträdande arbetsledare på byggbolaget MVB som ansvarar för uppförandet av huvudbyggnaden. Hon visar oss runt i lokalerna som ska bli kontor för Stockholms Hamnars och Hutchison Ports medarbetare.

– Nu lägger vi sista handen vid ytskikten och de sista installationerna och så väntar vi med spänning på att kunna montera byggnadens stora, välvda fönsterpartier, säger Lisa Olsson.

Fjärrstyrd lassning och lossning

Lastning och lossning av containrar kommer att fjärrstyras från huvudbyggnaden. Det, liksom mycket annat i hamnen, är ny teknik som terminaloperatören Hutchison Ports kommer att implementera i Stockholm Norvik Hamn.

– Vi är glada över att ha förmånen att få jobba tillsammans med Hutchison Ports som är en väletablerad aktör som satsar på den senaste tekniken. Containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn blir på många sätt ett showroom där ny teknik och nya arbetssätt kommer att testas och så småningom implementeras, avslutar Johan Wallén.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn