Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Släng inte skräp i sjön!

Dykare plockar upp skräp från vattnet.

Vi har alla ett ansvar för att skräp inte hamnar i naturen. Nu samarbetar Stockholms stad och Stockholms Hamnar med dykaren Fredrik Johansson och hans team för att städa bottnarna längs kajerna.

Sjöbotten vid Stockholms kajer är täckt med allt från bilar, cyklar och elsparkcyklar till oljecisterner och toalettstolar, men också betydligt miljöfarligare avfall. Bara under det senaste året har nästan tre ton bil- och båtbatterier samlats upp från botten.

Redan i fjol informerade dykaren Fredrik Johansson om att tonvis med batterier dumpats i Riddarfjärden. Nu samarbetar Stockholms stad och Stockholms Hamnar med Fredrik och hans team för att städa bottnarna längs kajerna.

Till sin hjälp i städarbetet har Fredrik ofta deltagare från den dagliga verksamheten Främja som jobbar med olika sociala och miljöinriktade projekt i Stockholmsområdet. De stora mängder skräp som nu plockas upp, hämtas av Stockholms Hamnar som sorterar upp det och sedan skickar det till återvinning.

Undersökningar som Miljöförvaltningen har gjort visar att bottensedimentet trots allt inte innehåller högre halter av tungmetaller än vad som är väntat i en storstadsmiljö. Bedömningen är att de flesta batterierna än så länge är i hyfsat gott skick vilket betyder att de miljöfarliga ämnena är ganska väl inkapslade. Men det är förstås viktigt att batterierna plockas upp innan skyddshöljet går sönder.

Det viktigaste av allt är att de aldrig slängs i vattnet utan hanteras som miljöfarligt avfall på land.

Lämna avfall till återvinning!

Det är vårt gemensamma ansvar att skräp inte hamnar i naturen. Runt om i staden finns ett antal större återvinningscentraler där privatpersoner kostnadsfritt kan lämna farligt avfall och grovsopor som inte hör hemma i hushållssoporna. Det finns dessutom en mobil miljöstation som trafikerar de centrala delarna av staden.

Stockholms Hamnars sjöfartskunder kan månadsvis ställa ut farligt avfall på kajerna som hämtas upp kostnadsfritt.

Foto: Jeanette Andersson