Nedräkningen fortsätter

Markus Johansson och Nicklas Ebersson ute på bygget av Stockholm Norvik Hamn

Med mindre än ett år kvar till invigningen i maj 2020 börjar visionsbilden av Stockholm Norvik Hamn steg för steg att realiseras.

I september 2016 inleddes byggnationen av Stockholm Norvik Hamn – den nya container- och roro-hamnen som kommer att ersätta den befintliga containerterminalen i Frihamnen och öka kapaciteten för roro-trafik i Stockholms Hamnar. De förberedande arbetena är avslutade och byggnader, kajer, vägar, broar och järnväg växer fram i en rasande fart.

Ett miljardprojekt som håller både tidplan och budget

Med mindre än ett år kvar till invigningen av containerhamnen i maj 2020 börjar visionsbilden av den nya storhamnen steg för steg att realiseras. Tullvisitationsbyggnaden är slutbesiktigad och bron som ansluter till infartsvägen är gjuten och klar. Hamnens huvudbyggnad, som bland annat kommer att inrymma kontor, tar nu form och i februari började järnvägens totalt sex kilometer spår att läggas.

Stora ytor i Stockholm Norvik Hamn blir markstensbelagda. Under vintern har totalt 70 000 kvadratmeter marksten lagts på plats, sten för sten i en imponerande hastighet av 6 000 kvadratmeter i veckan.

Det tredje av Stockholms Hamnars stora hamnprojekt är alltså snart i mål och precis som de tidigare projekten i Värtahamnen och Kapellskärs hamn, håller miljardprojektet Stockholm Norvik Hamn både tidplan och budget.

Nicklas Ebersson, marknadsansvarig för gods i Stockholms Hamnar, är förväntansfull och tycker att det är tacksamt att få presentera en produkt som verkligen kommer att rita om logistikflödet och göra skillnad för rederiernas slutkunder.

– Stockholm Norvik Hamn är ett unikt projekt och det är fantastiskt roligt att få vara med och bygga Östersjöns nya storhamn. Just nu har jag kontakt med våra befintliga kunder, men också med varuägare och speditörer där jag informerar om Stockholm Norvik Hamn och fördelarna med den nya hamnen.

Det bästa alternativet för både import och export

Nicklas menar att varuägarna ibland kan styra rederiernas turer. Ett nytt grepp i Stockholms Hamnars strategi är därför att marknadsföra sig inte bara mot rederierna, utan även direkt mot slutkunderna.

– Argumenten för att ta sitt gods hit är många vilket gör våra potentiella kunder väldigt intresserade. I dag sker cirka 50 procent av Sveriges konsumtion i Mälardalen. Ändå kommer den största delen av de varor som ska till regionen via hamnar som ligger i södra och västra Sverige. Det betyder att de transporteras långa sträckor på land innan de når Stockholm, vilket är en dålig affär, både ur ett miljö- och ett transportekonomiskt perspektiv. Det bästa alternativet för både import och export är att ta lasten till Stockholm Norvik Hamn som blir en av Östersjöns djupaste hamnar och kommer att kunna ta emot stora, oceangående fartyg.

Att Stockholms Hamnar även kommer att kunna erbjuda en bra landinfrastruktur med utbyggd motorväg nästan hela sträckan till huvudstaden liksom en järnvägsanslutning, är förstås också ett argument som talar för Stockholm Norvik Hamn.

– Det är väldigt ovanligt att en annan aktör än Trafikverket bygger och bekostar ett järnvägsspår som vi gör vid Stockholm Norvik Hamn. Genom den satsningen tillmötesgår vi våra kunders krav på bland annat miljövänliga transporter.

Containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn kommer att drivas av en av världens största hamnoperatörer, Hong Kong-baserade Hutchison Ports som redan ansvarar för containerverksamheten i Frihamnen. I terminalen ska två spårbundna kranar och åtta grensletruckar årligen hantera uppåt 100 000 containrar, så kallade TEU-enheter.

– Det är den volym vi räknar med initialt. Men tanken är att den ska växa till 300 000 TEU-enheter och på sikt till 500 000 per år, säger Nicklas Ebersson.

En dynamisk marknad med krav på flexibilitet

Thue Petersen är vd för MSC Sweden AB som sedan oktober 2012 trafikerat Stockholms Hamnars containerterminal i Frihamnen. Rederiet har nu börjat förbereda sig och sina kunder på flytten till Stockholm Norvik Hamn.

– Precis som Stockholms Hamnar behöver även vi förstå och få en överblick av våra kunders behov. Vi har därför påbörjat en dialog om deras framtida logistikflöde. Vi befinner oss i en dynamisk marknad där flexibilitet är viktigt. Den nya hamnen innebär en bra möjlighet för oss att kunna möta våra kunders ökade transportbehov och krav på effektivitet.

Thue Petersen uppskattar att Stockholms Hamnar tänker stort och har haft ett framtidsperspektiv vid byggnationen av Stockholm Norvik Hamn. Han är nöjd med att det blir en stor oceanterminal med kort insegling och ett naturligt djup på 16,5 meter vilket gör hamnen relevant i många år framöver.

– I takt med att Stockholmsområdet växer måste vi ha med oss tänket kring hur logistikkedjan ska fungera. För oss är det viktigt att ha hamnar som vi kan ha ett långsiktigt samarbete med och som har en kostnadseffektiv prissättning. Jag ser att Stockholm Norvik Hamn, med sin storlek, har potential att bli ett omlastningsnav. Många av våra kunder i Stockholm har egna logistikcentraler, men vi märker ändå att just terminalkapacitet ofta är en bristvara.

Den nya roro-hamnen invigs i september 2020

Nynäshamnsbon Markus Johansson har arbetat i Stockholms Hamnar i 22 år och har varit driftchef i Nynäshamns hamn sedan 2013. Han gläder sig åt utvecklingen i Stockholm Norvik Hamn och ser fram emot att få ett större ansvarsområde och lära känna ytterligare en hamn när den andra delen, roro-hamnen, invigs i Stockholm Norvik Hamn i september 2020.

– Just nu tittar jag på hur vi ska organisera oss och utgår då från den trafik vi har i dag. Troligtvis kommer både jag och våra 15 stuvare att alternera mellan de båda hamnarna. Om trafiken ökar i någon del får vi styra om eller nyanställa.

Stockholm Norvik Hamn är ett välkommet tillskott då Nynäshamns hamn inte är tillräcklig för att de senaste årens volymtillväxt ska kunna fortsätta.

– Då utvecklingen inom sjöfarten ser fortsatt positiv ut och efterfrågan på kajplatser ökar, hoppas vi kunna ge rederierna ännu bättre förutsättningar för tillväxt i Stockholm Norvik Hamn än vad vi hittills kunnat i Nynäshamns hamn.

Markus vill gärna hitta synergieffekter mellan container- och roro-terminalen i Stockholm Norvik Hamn. Han hoppas att man ska kunna hjälpa varandra och på olika sätt effektivisera verksamheterna.

– Även om det innebär mer arbete så kommer det att bli en otroligt spännande utmaning att fånga upp alla bollar och försöka få driften att bli så effektiv som möjligt i båda delarna av hamnen. Mycket blir annorlunda, men vi ser bara möjligheter.

Ur Thue Petersens och rederiet MSC:s perspektiv innebär nya expanderande marknader i både Afrika och Latinamerika stora globala tillväxtmöjligheter där containertransporter får en allt mer avgörande roll.

– Containertransporter är en enkel, prisvärd, miljövänlig och flexibel lösning för alla som vill transportera varor från en plats till en annan i världen. Men den kräver förstås samarbete med hamnar som har de rätta förutsättningarna att kunna hantera dem.

Markus Johansson kisar mot solen och pekar mot de nakna betongelementen som utgör stommen i Stockholm Norviks huvudbyggnad.

– Där i hörnet kommer mitt nya kontor att ligga, med utsikt över hamnen.

Det är tydligt att bitarna börjar falla på plats och att visionen om Stockholm Norvik Hamn snart är en realitet.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn