Med fokus på fotografen

Per-Erik Adamsson i helikopter ovanför Stockholm Norvik Hamn

Stockholms Hamnars ”husfotograf” Per-Erik Adamsson rör sig hemtamt i Stockholms Hamnars hamnar. Sedan 2007 jagar han det perfekta ljuset och de rätta vinklarna för att i bild fånga människor, miljöer och livet i hamnen.

Oktober 2018

Löven skiftar färg och skärgården har klätt upp sig i sin vackraste höstskrud. Igår fick Per-Erik en förfrågan om att ge sig ut och fotografera de tre fyrar som Stockholms Hamnar äger och förvaltar. Väderprognosen för de närmaste dagarna hotar med storm, vilket betyder att de vackra löven snart kan vara ett minne blott. Jobbet måste utföras på en gång och Per-Erik kontaktar därför servicegruppen på Stockholms Hamnar. Dagen efter åker Per-Erik och Sören Engström tillsammans ut i skärgården.

– I mitt jobb gäller det att kunna vara flexibel då förutsättningarna kring väder och vind kan förändras väldigt snabbt.

Per-Erik har många spännande uppdrag utöver dem för Stockholms Hamnar. Bland annat samarbetar han med Lars Lerin, Karin Mamma Andersson och Linn Fernström som är några av landets mest kända konstnärer.

November 2018

Att dokumentera vardagen i containerterminalen i Frihamnen är ett återkommande uppdrag för Per-Erik. Så också denna dimmiga novembermorgon när han tålmodigt får vänta på att solens första strålar ska titta fram och väcka hamnen till liv.

– Här i containerhamnen är förhållandena lite speciella och det är mycket jag måste ta hänsyn till. Stora arbetsfordon rör sig på området och jag får inte vara överallt. Då kan det vara bättre att sikta högt och ge sig upp i en kran. Speciellt när jag ska ta bilder på Stockholms inlopp och de fartyg som är på väg. En gång landade jag med en helikopter mitt bland alla containrar. Med tillstånd från Stockholms Hamnar förstås!

December 2018

Per-Erik har fått i uppdrag att fotografera Securitas medarbetare som arbetar för att upprätthålla säkerheten i Frihamnen. Det innebär att han följer vakterna på kajronder när de söker av hamnområden efter farliga föremål och ämnen och kollar behörighet på alla som ska in på området. Han får också hänga med en hundförare som kollar last.

– Bilderna jag tar i dag dokumenterar olika moment i vakternas arbete ute på fältet och ska användas i utbildningssyfte både internt och externt.

Januari 2019

Det Per-Erik uppskattar mest med sitt uppdrag för Stockholms Hamnar är alla spännande möten och samarbeten, men också att få vara med bakom kulisserna i både tänkbara och otänkbara situationer.

– Under de senaste åren har jag varit delaktig i Stockholms Hamnars stora utvecklingsprojekt och med mina bilder fått beskriva arbetet med byggnationen av Värtahamnen, Kapellskärs hamn och nu även Stockholm Norvik Hamn. Det är roligt att få vara med i ett projekt från det att spaden sätts i jorden och hela vägen fram till invigningen.

Februari 2019

Framväxten av nya Stockholm Norvik Hamn ska dokumenteras från ovan och med öppen dörr tar Per-Erik bilder från helikoptern. Just helikopterfotograferingar kräver mycket förarbete. Dels tät kontakt med meteorologer för att säkerställa att vädret tillåter fotografering, dels med Luftfartsverket som måste ge tillstånd för att helikoptern ska kunna flyga på olika nivåer. Efteråt ska alla bilder skickas till Lantmäteriet för godkännande.

Mars 2019

Per-Erik har tagit bilen till Stockholm Norvik Hamn för fotografering av medarbetare i projektet. I dag ska han både ta gruppbilder i olika konstellationer och enskilda porträtt. En liten, provisorisk studio är uppsatt vid tullvisitationen med en fondvägg som ger en enhetlig bakgrund till bilderna.

– Under årens lopp har jag hittat lite tricks för att få människor att känna sig mer bekväma inför en porträttfotografering. Jag försöker till exempel ta en bild ganska snabbt, nästan innan personen ifråga hinner ställa upp sig framför kameran. Ofta är det just den här första bilden som blir bäst och sedan används. Jag försöker också bjuda in till delaktighet genom att visa bilderna för dem som fotograferats och säkerställa att de är nöjda.

April 2019

Solcellsanläggningen på Banankompaniets byggnad i Frihamnen ska dokumenteras i bild och Per-Erik är på väg upp på taket. Den här gången sätter dock måsarna käppar i hjulet. Deras häckningstid har just startat och de uppträder så aggressivt att han är tvungen att fly hals över huvud för att inte bli attackerad. För att ändå kunna genomföra uppdraget hyr Per-Erik en skylift och fotograferar anläggningen därifrån.

– De allra flesta jag träffar i mitt arbete är vänliga och tillmötesgående. Mötet med de ilskna måsarna tillhör helt klart undantagen.

Per-Erik är en både produktiv och dedikerad fotograf. Bara under det senaste halvåret har hans arbete genererat över 16 000 bilder som förmedlar en bild av vardagen i Stockholms Hamnars hamnar.