Loudden byter skepnad

En oljecistern demonteras med hjälp av en nibbler

Loudden har ända sedan 1932 varit en viktig hamn för transporten av bensin och brännoljor till Stockholmsområdet. Nu avvecklas verksamheten för att ge plats åt ett modernt bostadsområde med innerstadskaraktär.

År 2030 ska omkring 4 000 bostäder stå klara på Loudden. Oljeverksamheten i det 25 hektar stora området ska vara avslutad vid årsskiftet 2019/2020. Efter det har bolagen två år på sig att tömma, riva, sanera och lämna över sina områden till Stockholms Hamnar. Verksamheterna som bedrivs av Petrobell, Seagas och Sjödepå kommer dock att finnas kvar även under 2020.

Några av bolagen har redan börjat montera ner sina oljecisterner och kommer därefter påbörja saneringen av marken.

Arbetstiderna för rivning och saneringsarbete är vardagar 07.00-16.00. Vid enstaka tillfällen kan arbetstiden behöva förlängas då vissa arbetsmoment inte kan avslutas mitt i utförandet.

Säkerhetstänket när oljecisternerna monteras ner är viktigt då miljön är explosiv. Därför måste entreprenörerna använda verktyg som genererar så lite värme som möjligt. Man använder till exempel en så kallad nibbler som stansar ut plåtbitar istället för att skära bort dem med en gasbrännare.

Projektet på Loudden är unikt eftersom det är väldigt sällan en oljeverksamhet läggs ner. Stockholms Hamnars uppgift är att samordna arbetet med oljebolagen och berörda myndigheter och förvaltningar samt överlämna ytorna till Stockholms stad.

Utvecklingen av Loudden är en del av stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden vilket innebär att området kommer att vara hållbarhetsprofilerat. Under hösten 2019 kommer Stockholms stad att påbörja sin planprocess för att senare få till stånd en detaljplan.