Ljus över mörka vatten

En bild på en klippljusautomat och en bild på Gustaf Dalén

Under sin livstid tog vetenskapsmannen Gustaf Dalén inte mindre än 99 patent. Han uppfann bland annat ett revolutionerande system inom fyrteknik som låg till grund för industriföretaget AGA:s tillväxt och för vilken han 1912 tilldelades Nobelpriset i fysik.

Gustaf Daléns experiment med klippljusapparaten, eller klippen som den kallades, började 1905. Det var tiden då fyrarna lyste med fast sken och drevs av dissousgas vilket var både dyrt och tillsynskrävande. Hans uppdrag var därför att hitta en lösning som minskade gasåtgången samtidigt som fyrarna skulle kunna urskiljas från varandra genom olika intervall mellan blinkningarna.

Efter en hel del försök stod klippljusapparaten klar, genial i sin enkelhet. Den byggde på en smart konstruktion där gas släpps fram i bubblor, som tänds av en liten evighetslåga. På så sätt uppkom ett blinkljus, som genom olika avstånd mellan gasbubblorna kunde göras olika långt. I fyren Libertus, som driftas av Stockholms Hamnar, finns en klippljusapparat bevarad som kulturminne.

Nästa utmaning var att få slut på slöseriet med att fyrarna blinkade även under dygnets ljusa timmar. Lösningen blev solventilen som är den mest berömda av Daléns uppfinningar och bygger på det faktum att mörka föremål utvidgar sig när de drar till sig ljus och värme.

För att minska riskerna med den explosionsbenägna acetylengasen tog Gustaf Dalén fram AGA-massan. Det är en kiselmassa bestående av bland annat cement, kol och asbest som suger upp acetylen så att gasen kan transporteras.

Tack vare Dalénblandaren fick de stora fyrarna ute till havs större ljusstyrka. Acetylen och syre blandades i rätt proportioner och antände ett glödnät som i sin tur var kopplat till ett linssystem som reflekterade ljuset.

Mer sjöfartshistorik hittar du på stockholmshamnar.se/historia (extern länk)

Foto: Tekniska museet