Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Libertus – En unik fyr i Stockholms Hamnars ägo

Fyren Libertus

Libertus är en av fyra fyrar i Stockholms Hamnars ägo, och en kulturminnesmärkt AGA fyr på ön Libertas i ögruppen Fjäderholmarna söder om Lidingö.

Ön Libertas kallas också för Gröne Jägaren och namnen har troligen sin förklaring i att skepp med dessa namn grundstött i närheten.

Fyren Libertus tändes den 6 juli 1931 sedan Kungliga Lotsstyrelsen gett Stockholms hamnstyrelse rätt att sätta upp två AGA-fyrar i stadens hamninlopp. Den är en av landets sista gasfyrar där Gustaf Daléns klippljusapparat finns bevarad som ett kulturminne.

Klippljusapparaten uppfanns av Gustaf Dalén och gjorde att fyrarna kunde urskiljas från varandra genom olika intervall mellan blinkningarna. Tack vare den minskade också gasåtgången. 

Fyren och dess gasdrivna fasta utrustning har ett stort kulturhistoriskt värde och är av teknikhistoriskt intresse. Sedan 1995 är den förklarad som byggnadsminne. Det betyder bland annat att Stockholms Hamnar ska ansvara för att fyren underhålls.

Sedan 2010 är gaslyktan kompletterad med en ledlampa som drivs av solceller.

Under de kommande åren ska Stockholms Hamnar renovera fyren så att klippljusapparaten kan köras med gas på ett säkert sätt vid högtidliga tillfällen.

Fakta Libertus fyr

Internationellt fyrnummer: C 6550
Fyrkaraktär: Fl(3) WRG 9s
Lyshöjd: 6 meter ö.h.
Byggår: 1931
Färg: Vit