Klart för genomfart i Stockholm Norvik Hamn

Tunneln i ett dis

Den nya järnvägstunneln till Sveriges nya storhamn är klar. Stockholms Hamnar ger kunderna de bästa förutsättningarna att transportera godset både effektivt och hållbart på räls, till och från Stockholm Norvik Hamn.

Ännu en milstolpe är avklarad i byggnationen av Stockholm Norvik Hamn, där den nya järnvägstunneln nu är klar. Tunneln är en del av industrispåret som Stockholms Hamnar bygger till den nya godshamnen. Totalt dras fyra kilometer järnvägsspår, varav 270 meter i tunnel.

– Stockholm Norvik Hamn är ett unikt projekt och genom vår järnvägssatsning skapar vi de bästa förutsättningarna för våra kunder att transportera godset både effektivt och hållbart, säger Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods Stockholm Hamnar.

Järnvägstunneln går längs med huvudvägen till Nynäshamn, väg 73, och spåret korsar bilvägen innan den ansluter till befintliga spår på Nynäsbanan. Där järnvägen korsar väg 73 går den in i en betongtunnel. Båda tunnlarna är klara och nu börjar järnvägsspåren att dras in. Dessutom byggs en helt ny gång- och cykelbro ovanför vägen. Enbart gods ska transporteras på tågen som kommer att köras nattetid för att inte störa pendeltågstrafiken till Nynäshamn.

Stockholm Norvik Hamn öppnar 2020 och ersätter containerterminalen i Stockholms frihamn. Den nya containerterminalen kommer att drivas av Hutchison Ports som är en av världens ledande operatörer. Under 2020 öppnar även roro-delen (för rullande gods) i Stockholm Norvik Hamn som Stockholms Hamnar kommer att driva i egen regi.

Pressbilder på Flickr

Pressbild 1 (extern länk)
Pressbild 2 (extern länk)
Pressbild 3 (extern länk)
Pressbild 4 (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar, 070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se.