Joachim Glassell styr Maritimt Forum

Joachim Glassell framför ett fartyg

En surdegsbakande statsvetare som alltid velat arbeta i gränslandet mellan politik och näringsliv. Vi har träffat Joachim Glassell som sedan 2016 håller i rodret och axlar rollen som vd för Maritimt Forum.

Maritimt Forum är en medlemsorganisation som funnits sedan 1996 och vars syfte är att främja och synliggöra sjöfarten och den maritima näringen. Organisationen identifierar och driver målinriktat frågor och verkar för ökad kunskap om maritima verksamheter.

– Vi arbetar för att öka samverkan mellan maritima aktörer och för att bygga starka nätverk. Förutom sjöfart, hamnar, logistik och godstransporter ska vi även lyfta fram marin teknologi och innovation samt sjöfartens besöksnäring. Forskning, hållbarhet och utbildning är viktiga bitar i samtliga områden. Vi verkar på bredden och våra medlemmar representerar olika delar av samhället.

Joachim är statsvetare i grunden och har en magister i politisk filosofi. Han har arbetat tio år inom politiken i Regeringskansliet och några år på Svensk Handel som näringspolitisk expert.

– Det som lockade mig med jobbet på Maritimt Forum var att jag såg en enorm potential inom sjöfarten som vi inte använder fullt ut. Jag kände också att mina erfarenheter från politiken och arbetet mellan näringsliv och samhälle skulle kunna komma till användning.

Mycket går sjöfartens väg just nu

Joachim uppskattar att arbetet som vd på Maritimt Forum är utåtriktat och att han får lära sig någonting nytt i princip varje dag. Han tycker om att träffa medlemmarna som bland annat representerar företag, branschorganisationer, stiftelser, offentliga huvudmän, universitet och fackföreningar.

– Sedan är det förstås lite extra roligt att vi har medvind och mycket just nu går sjöfartens väg. Sveriges handelsflotta växer igen och vi passerade just hundrastrecket. Vi har fått en godsstrategi och under våren gav regeringen Trafikverket i uppdrag att bredda och utöka stödet till forskning och innovation på sjöfartsområdet. Det här är en framtidsbransch och det är vår roll att kanalisera den positiva energin.

Att sjöfarten har vind i seglen beror på flera olika faktorer, menar Joachim. Många aktörer har blivit duktigare på att föra fram sin bild både till politiker och allmänhet. Han nämner Stockholms Hamnar som varit generös med att bjuda på information och synliggöra sin verksamhet, exempelvis genom att visa framväxten av Stockholm Norvik Hamn för allmänheten.

– Sjöfarten har helt enkelt blivit duktigare på att jobba på sin image. Men det är också omvärldsfaktorer som pekar mot sjöfarten. Vi konsumerar allt mer vilket i sin tur leder till fler transporter. Chaufförsbristen är akut och vi har kapacitetsproblem både på vägnät och järnväg. Det har lett till ett större intresse från transportköpare att titta på sjöfart.

Många är nyfikna på Stockholm Norvik Hamn

Joachim ser fram emot öppningen av Stockholm Norvik Hamn och tycker att satsningen på en storhamn i Stockholmsregionen, där hälften av landets konsumtion sker, är positiv. Han hoppas att det ska bli möjligt att knyta ihop den nya hamnen med det nationella transportsystemet och ser gärna att Trafikverket backar upp när det gäller förflyttningen av gods från hamnen och vidare ut i landet.

– Det är väldigt spännande med Stockholm Norvik Hamn och vi märker att det finns en stor nyfikenhet kring vad den nya hamnen kommer att föra med sig.

Maritimt Forum belyser även det marintekniska området och nästa generations isbrytare. Sveriges fem isbrytare ska bytas ut senast 2030 vilket är ett stort industriprojekt som involverar flera svenska storföretag, bland annat Stena, SSAB, ABB och Saab Kockums.

– Det kommer vara en av Sveriges största infrastruktursatsningar de kommande åren och beräknas uppgå till mellan 3,3–3,6 miljarder kronor. Utöver att hålla sjövägen öppen året om, ger det oss möjlighet att visa svensk innovation i framkant.

Som småbarnsförälder och hundägare är det inte svårt för Joachim att få tiden att gå. Avkoppling för honom är att få förkovra sig i en god bok. Han läser gärna biografier om personer kända från historien, som politiker, kungar och fältherrar. Och så gillar han att baka.

– Jag började med surdeg långt innan det blev inne och ger mig även på briocher och croissanter.

Namn: Joachim Glassell.
Ålder: 45 år.
Bor: Spånga, väster om Stockholm.
Familj: Fru, tre barn och hund.
Utbildning: Magisterexamen i politisk filosofi.
Arbete: Vd för Maritimt Forum.
Senaste båtresa: Förra sommaren när vi tog den batteridrivna färjan mellan Helsingör och Helsingborg efter vår Italiensemester.