Fyren på Blockhusudden

Blockhusuddens fyr

Blockhusuddens fyr blev 1912 först i världen att förses med solventil som stryper gastillförseln under dagtid för att vid mörker återigen släppa på gasen till fyrlyktan.

1995 elektrifierades fyren och gasutrustningen monterades bort.

Blockhusuddens fyr är en av Stockholms Hamnars fyra fyrar. 

Internationellt fyrnummer: C6556
Fyrkaraktär: Fl(2) WRG 6s. Betyder att den ger ifrån sig två blink var sjätte sekund.
Byggår: 1905
Lyshöjd: 5,6 meter ö.h.