Dan Röding har fokus på frakt

Dan Röding i en passagerargång

Drygt ett år har gått sedan Dan Röding fick frågan om att börja arbeta på Stena Line. Att han svarade ja var enligt honom själv lite oväntat, men ett beslut han är väldigt nöjd med.

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 21 linjer i norra Europa med fokus på frakt och passagerare. Det familjeägda företaget är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med en omfattande passagerarverksamhet.

Dan Rödings väg till jobbet på Stena Line och rollen som Freight Commercial Manager Scandinavia, har gått via ett antal andra tjänster som alla haft en koppling till shipping och transport.

– Jag är uppväxt med havet och har alltid haft en stor passion för båtar, små som stora. Min militärtjänstgöring gjorde jag på Marinens sjukvårdsskola och patrullbåtsdivisionen i Göteborg. Några år senare fick jag möjlighet att gå en skeppsmäklarutbildning som kombinerade teori och praktik under ett års tid. Sedan har jag arbetat på Hyundai Sweden Shipping, Maritime Transport, DFDS Tor Line, DHL Global Forwarding och Maersk Line.

Ett strategiskt och prioriterat område

Stena Lines geografiska område är uppdelat i åtta olika regioner där Dan ansvarar för all verksamhet som är kopplad till frakt på linjerna mellan Sverige och Danmark, Norge och Danmark samt Danmark och England. Fraktverksamheten är ett både strategiskt och prioriterat område för Stena Line vars mål är att utvecklas och transportera mer än dagens 2,1 miljoner fraktenheter.

– Jag är övertygad om att sjötransporter har framtiden för sig och kommer att öka. Bristen på chaufförer, höjda vägavgifter, ökad trängsel och miljöfaktorer gör att det finns all anledning att flytta volymer från väg till sjö.

Det som förenar Dans anställningar är att han alltid haft en kommersiell roll med stort kundfokus.

– Det är här jag trivs! Jag älskar att träffa kunder och tycker att det är berikande att jobba med många olika branscher. Dessutom får jag lära mig mycket om handel, ekonomi och olika kulturer.

Green list lyfter initiativ kring hållbarhet

En av Stena Lines huvudstrategier är arbetet med hållbarhet där en av delarna är en så kallad Green list med initiativ som alla på ett eller annat sätt har med hållbarhet att göra. I skrivande stund finns 52 initiativ på listan och antalet växer varje månad. Det handlar bland annat om att minska bunkerförbrukningen och rena avgaserna, men också om att utveckla alternativa drivmedel för att ersätta den traditionella bunkeroljan.

Fartyget Stena Germanica drivs på en kombination av metanol och diesel. Mycket energi läggs också på batteridrift. Projektet med att konvertera färjan Stena Jutlandica, som trafikerar linjen Göteborg-Frederikshavn, till ett batterihybridfartyg startades under året.

– I steg ett har vi kopplat på eldrift för att minska användningen av dieselgeneratorer och för manövrering och bogpropellrar när fartyget lägger till i hamn. I steg två kommer vi att koppla batteridrift till två av de fyra huvudmaskinerna vilket innebär att Stena Jutlandica kan drivas på el inomskärs cirka 10 sjömil ut till Vinga. Steg tre är att ha ett fartyg som helt drivs med el och kan gå cirka 50 sjömil.

Proaktiva och tillförlitliga

Dan tror att framtidens sjötransporter kommer att vara mer automatiserade än dagens. Vinnarna är de som snabbast kan ställa om sin verksamhet och utveckla ny teknik och implementera nya digitala lösningar som gör att rederierna kan erbjuda effektivare lösningar.

– Vi har en omfattande IT-organisation som arbetar med digitalisering och fokuserar på att utveckla vår verksamhet. Genom att transformera Stena Line in i framtiden med digitalisering som ledord och med hjälp av bland annat artificiell intelligens, AI och machine learning, kan vi prognostisera framtiden och därmed effektivisera alla delar inom bolaget. Ett mål är också att vi blir ännu mer attraktiva för våra kunder. Sedan är det givetvis viktigt att vi även har en genomgående hög kvalitet i våra produkter, till exempel att vi seglar och ankommer enligt tidtabell, är proaktiva och gör det enkelt för våra kunder att jobba med oss, avslutar Dan Röding.

Namn: Dan Röding.
Ålder: 48 år.
Bor: Sävedalen strax utanför Göteborg.
Familj: Fru och två tonårsbarn.
Intressen: Familjen, huset och trädgården. Mat och dryck. Motion i olika former och allt som har med hav och båtliv att göra.
Utbildning: Gymnasieekonom, skeppsmäklarutbildning och IHM i två omgångar.
Arbete: Freight Commercial Manager Scandinavia Stena Line.
Senaste båtresa: En tur med Stena Vinga som är det senaste
tillskottet på linjen Göteborg – Fredrikshamn.